X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 15865
Przesłano:

W świecie baśni Andersena - scenariusz zajęć

SCENARIUSZ ZAJĘĆ

Klasa: IIIc
Nauczyciel prowadzący: Katarzyna Grudzień – Kuczyńska
Krąg tematyczny: WZRUSZAJĄCY ŚWIAT BAŚNI
Temat dnia: W ŚWIECIE BAŚNI ANDERSENA

Cele:
• dowiem się, gdzie leży ojczyzna Andersena
• poznam niektóre fakty z życia Andersena
• znam tytuły i treść niektórych baśni Andersena
• piszę wielką literą tytuły baśni
• śpiewam piosenkę „ Podróż do krainy bajek”
• doskonalę umiejętność dodawania i odejmowania liczb w zakresie 100
• potrafię współpracować w grupie

Metody: problemowa, praktycznego działania, pogadanka
Formy pracy: zbiorowa, grupowa, indywidualna
Środki dydaktyczne: zadania konkursowe w kopertach, rekwizyty, mapa Europy, płyta CD z piosenką i nagranymi odgłosami, rozsypanka wyrazowa, puzzle matematyczne
Przebieg zajęć
Nauczyciel wyjaśnia, że na dzisiejszych zajęciach przeniesiemy się do magicznej krainy baśni Andersena, w której czekają nas różne konkursy. Na stolikach poszczególnych grup są pojemniki na punkty, którymi będą cukierki. Zanim to nastąpi, proszę przypomnieć, jakie są cele dzisiejszych zajęć. ( jeden z uczniów czyta cele lekcji )
1. Śpiewanie piosenki „ Podróż do krainy bajek”
2. Tworzenie rodziny wyrazu „ baśń” –wybieranie spośród rozsypanych słów rodziny wyrazu „ baśń”
BAŚŃ BAJKI BAŚNIOWY BAŚNIOPISARZ TAJEMNICZY

FANTASTYCZNY ZACZAROWANY z BAŚNIAMI MAGICZNY
• Uporządkowanie pozostałych wyrazów w kolejności alfabetycznej i odczytanie hasła: DANIA
3. Wskazanie Danii na mapie i określenie jej położenia
- Na jakim kontynencie leży Dania?
- Jakie miasto jest jej stolicą?
- W jakim kierunku od Polski leży Dania?
- Jakie morza otaczają Danie?

• Uzupełnienie tekstu z lukami – praca indywidualna

Dania leży na kontynencie............................. . Jest krajem ........................
Leży w kierunku ..................................... Od Polski. Otacza ją Morze........................... i Morze..................................... .

4. Czytanie wiersza J. Kulmowej „ List do Andersena”
- Jaką formę ma wiersz? ( listu )
- Do kogo został napisany ( do Andersena )
- Po co poetka napisała taki wiersz? ( aby podziękować za piękne baśnie )

5. Wykonanie plakatów – praca w grupach
1. Przyklej tytuły baśni, których autorem jest Andersen
2. Przeczytaj tekst ( krótkie teksty związane z życiem Andersena, dla każdej grupy inny ) i ułóż do niego 3 pytania
3. Do ułożonych pytań napisz odpowiedzi
4. Wymyśl i zapisz zagadkę związaną z baśniami Andersena
* Uwaga : po każdym wykonanym zadaniu grupy zmieniają miejsce zgodnie z ruchem wskazówek zegara
6. Polowanie na byczki – zamaluj na żółto zdania prawdziwe
* Andersen urodził się w Odense w Danii

• Andersen był francuskim pisarzem
• Urodził się w bogatej rodzinie
• Pochodził z biednej rodziny
• Lubił słuchać baśni, które opowiadała mu babcia
• Lubił bawić się w teatr
• Lubił grać w piłkę
• Zasłynął jako twórca najpiękniejszych baśni
• Sławę przyniosło mu komponowanie muzyki

7. Losowanie kartek z fragmentami baśni i odgadywanie ich tytułów

8. Runda pytań
Co przeszkadzało księżniczce spać?
Kto podróżował na jaskółce?
Jaki kwiatek chciał pocieszyć uwięzionego w klatce skowronka?
Kiedy toczy się akcja baśni „ Dziewczynka z zapałkami’ ?
W co zmieniło się brzydkie kaczątko?
Jak miała na imię siostra braci zamienionych w dzikie łabędzie?
Kto powstał ze starej łyżki i nie miał jednej nogi?
Co stało się z imbrykiem, kiedy stłukło mu się ucho?
Jaki napis miał ułożyć Kay ?
Czyja żoną miała zostać Calineczka?
Kto chciał całusy od księżniczki za podarki?

9. Rozwiązywanie krzyżówki - zapisanie tytułu baśni, z którym kojarzą się hasła w krzyżówce

10. Układanie puzzli matematycznych – dodawanie i odejmowanie liczb w zakresie 100
( ułożone obrazki to ilustracje baśni Andersena )

11. Kalambury – jedna osoba z grupy losuje hasło i opisuje je za pomocą słów, pozostała część grupy odgaduje

12. Zagadka muzyczna – dopasowywanie tytułu baśni do usłyszanych dzwięków

13. Rozsypanka wyrazowa
Kochany panie Andersenie, kiedy czytamy pana baśnie, to w najchmurniejsze dni, staje się wkoło jaśniej.

14. Podsumowanie – policzenie punktów, wyłonienie zwycięskiej grupy
* Tworzenie słoneczka, dokończenie zdania

Dziękuję panie Andersenie za.....

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.