X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 15844

Scenariusz lekcji o patronie szkoły Jakubie Kani

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 im. Jakuba Kani w Opolu
Opracowanie: D. Klemenz, A.Lewecka- Latosińska, B. Andrzejewska- Kucaj


SCENARIUSZ LEKCJI O PATRONIE SZKOŁY
JAKUBIE KANI

TEMAT: Jakub Kania – patron naszej szkoły.

CELE:
Uczeń:
- uczeń zna i rozumie pojęcia: patriota, patron
- potrafi krótko opisać postać Jakuba Kani- patrona szkoły
- potrafi skorzystać z różnych źródeł informacji
- wyszukuje na mapie podane miejscowości
- współdziała pracując w zespole
- stosuje zasady ortograficzne

METODY: czynne, słowne, oglądowe, aktywizujące

FORMY PRACY: indywidualna, zespołowa

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
portret patrona, tablice oglądowe z informacjami na temat życia Jakuba Kani, słowniki języka polskiego, encyklopedie, prezentacja multimedialna, Internet, puzzle, plątaninki, rebusy, krzyżówka, albumy.

OŚRODKI TEMATYCZNE: edukacja polonistyczna, społeczna, plastyczna, techniczna

Przebieg zajęć:

1. Przywitanie grupy.
2. Ułożenie rozsypanki literowej- Jakub Kania - praca w parach.
3. Wyszukiwanie hasła „patron” w różnych źródłach informacji (encyklopedie, słowniki, Internet)
4. Prezentacja multimedialna- przybliżenie postaci Jakuba Kani. Wyjaśnienie znaczenia wyrazu patriota, postawa patriotyczna.
5. Odszukanie na mapie Opolszczyzny Siołkowic Starych – praca zespołowa
6. Odczytywanie plątaninek i rebusów - zaznajomienie z pseudonimami poety- praca w parach.
7. Wyszukiwanie hasła „pseudonim” w różnych źródłach informacji.
8. Puzzle- układanie portretu patrona szkoły - praca w parach.
9. Wypełnianka utrwalająca poznane zasady ortograficzne – praca indywidualna.
10. Krzyżówka - sprawdzenie zrozumienia i zapamiętania treści- praca indywidualna.
11. Opracowanie albumu o patronie szkoły - praca indywidualna. Wystawa albumów w bibliotece szkolnej- podsumowanie zajęć.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.