X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 1568
Przesłano:
Dział: Biblioteka

Zasady korzystania z katalogów elektronicznych - konspekt zajęć dla kl. I-III gimnazjum

KONSPEKT ZAJĘĆ ZREALIZOWANYCH W BIBLIOTECE W RAMACH EDUKACJI CZYTELNICZO-MEDIALNEJ

Czas trwania: 60 minut


CEL GŁÓWNY:
• kształtowanie umiejętności korzystania z katalogów elektronicznych.

CELE SZCZEGÓŁOWE:
• zapoznanie uczniów z pojęciem katalogu bibliotecznego;
• omówienie roli katalogów bibliotecznych w różnych epokach;
• zapoznanie uczniów z wybranymi katalogami elektronicznymi dostępnymi w Internecie.

CELE OPERACYJNE:
Po lekcji uczeń potrafi:
• odnaleźć w Internecie katalogi poszczególnych bibliotek;
• korzystać z różnych kryteriów wyszukiwania dokumentów i informacji w katalogach elektronicznych wybranych bibliotek;
• wyszukać w katalogu elektronicznym wybranej biblioteki interesującą go książkę, artykuł z czasopisma lub informację bibliograficzną.

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
• Prezentacja PowerPoint przedstawiająca katalogi elektroniczne wybranych bibliotek oraz zasady korzystania z nich;
• Projektor;
• Laptop;
• Komputery z dostępem do Internetu;
• Zestawy ćwiczeń praktycznych kształtujących umiejętność posługiwania się katalogami elektronicznymi;
• Lista z adresami stron internetowych omawianych katalogów;
• Krzyżówka.

METODY:
• oparta na słowie – wykład, objaśnienia,
• oparta na oglądzie – prezentacja multimedialna,
• oparta na działaniu – ćwiczenia.

FORMY:
• zbiorowa,
• grupowa (podział na 2-osobowe zespoły),
• indywidualna.




PRZEBIEG ZAJĘĆ:

• Powitanie uczniów.


• Omówienie katalogów elektronicznych (prezentacja PowerPoint):

- wyjaśnienie pojęcia „katalog biblioteczny”,
- omówienie roli katalogów bibliotecznych w poszczególnych epokach,
- prezentacja katalogów elektronicznych na przykładzie katalogów: Biblioteki Narodowej, Konsorcjum Bibliotek Łódzkich, Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Łodzi;
- zapoznanie z zasadami korzystania z katalogów w/w bibliotek.


• Ćwiczenia praktyczne: Uczniowie zostają podzieleni na 2 grupy: A i B.

- Zadanie dla grupy A:
Rozwiązywanie krzyżówki tematycznej, sprawdzającej zdobytą podczas zajęć wiedzę (praca indywidualna).
- Zadanie dla grupy B:
Uczniowie z tej grupy zostają podzieleni na zespoły 2-osobowe. Każdy zespół, korzystając z wybranych katalogów elektronicznych, ma wykonać zadania polegające na wyszukaniu informacji bibliograficznych.

Nauczyciel sprawdza poprawność wykonania zadania.

Następnie uczniowie z grupy A ćwiczą umiejętność korzystania z katalogów elektronicznych, natomiast uczniowie z grupy B rozwiązują krzyżówkę tematyczną.


• Podsumowanie:
Uczniowie wymieniają poznane podczas zajęć biblioteki, których katalogi dostępne są w Internecie. Wskazują również możliwe kryteria wyszukiwania dokumentów i informacji w poznanych katalogach elektronicznych.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.