X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 19455
Przesłano:

Rozwijanie sprawności ruchowej - profilaktyka wad postawy. Scenariusz zajęć z zakresu gimnastyki korekcyjnej

SCENARIUSZ ZAJĘĆ Z ZAKRESU GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ

Data realizacji: 27.01.2013 r.
Uczestnicy: dzieci 6-letnie
Cele główne:
•Zwiększenie aktywności ruchowej dzieci.
•Poznanie prawidłowej postawy ciała.
•Zapobieganie wadom postawy.
Cele operacyjne: dziecko
•prawidłowo wykonuje ćwiczenia gimnastyczne,
•jest zdyscyplinowane podczas ćwiczeń,
•zna znaczenie stosowania ćwiczeń oddechowych.
Podstawa programowa: obszar
1.Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych.
1.2 Dziecko przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej (stara się współdziałać i rywalizować w zabawach i w sytuacjach zadaniowych) oraz w świecie dorosłych.
2.Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych.
2.4 Dziecko samodzielnie ubiera i rozbiera się, dba o osobiste rzeczy i nie naraża ich na zgubienie lub kradzież.
2.5 Dziecko utrzymuje porządek tam, gdzie przebywa.
5. Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci.
5.3 Dziecko jest sprawne fizycznie lub jest sprawne na swoje możliwości, jeżeli jest dzieckiem z zaburzeniami ruchowymi.
5.4 Dziecko jest na tyle zahartowane, aby uczestniczyć w zajęciach, zabawach.
Proporcje organizowania dziecięcego czasu w przedszkolu:
2.co najmniej jedną piątą czasu dzieci spędzają w ogrodzie, na boisku, w parku itp. Organizowane mogą być tam zajęcia sportowe, gry i zabawy ruchowe.
3.dwie piąte pobytu dziecka w przedszkolu – czynności samoobsługowe, organizacyjne.
Metody:
•rozmowa,
•pokaz,
•ćwiczenia praktyczne.
Formy:
•indywidualna,
•grupowa.
Czas trwania zajęć: 30 min.
Środki dydaktyczne:
•tamburyno,
•długa skakanka,
•szarfa,
•koła hula hop,
•gazeta dla każdego dziecka,
•naklejki (nagrody).
Literatura:
•Owczarek Sławomir „Gimnastyka przedszkolaka” Warszawa 2001
•Owczarek Sławomir, Bondarowicz Marian „Zabawy i gry ruchowe w gimnastyce korekcyjnej” Warszawa 1997

Przebieg zajęć:
I część – wstępna
1.Czynności organizacyjne – zbiórka, powitanie, podanie tematu zajęć.
2.Ćwiczenia organizacyjno-porządkowe:
Rytmiczny marsz, zgodnie z rytmem tamburynu, wystukiwanym przez nauczyciela – jednorzędem, formowanie koła. Marsz po kole z uwzględnieniem zmiany prędkości, następnie marsz na palcach, piętach, na lewej i prawej krawędzi stopy.
Ćwiczenie „Chód po linii”.
Na podłodze rozłożona jest długa skakanka. Dzieci idą po niej, stawiając stopy w jednej linii, z rękoma wyciągniętymi w bok.
3.Autokorekcja – nauka prawidłowej postawy ciała.
Dzieci mają za zadanie opisać lub pokazać prawidłową postawę ciała. Nauczyciel pomaga – sprawdza prawidłowe ułożenie barków, łopatek, miednicy, wciągnięcie brzucha, napięcie pośladków.
4.Zabawa ożywiająca „Pająk i muchy”.
Jedno dziecko jest pająkiem i zajmuje miejsce w wyznaczonej w rogu sali „sieci”. Dzieci – muchy chodzą na czworakach po całej sali gimnastycznej. Na hasło: pająk - wszystkie muchy przyjmują określoną pozycję (siad skrzyżny z dłońmi opartymi na kolanach) i pozostają nieruchome, bo pająk idzie na łowy. Jeżeli któraś mucha poruszy się lub nieprawidłowo przyjmie ustaloną pozycję, pająk zabiera ją do „sieci”, gdzie siedzi do końca zabawy w siadzie skrzyżnym z dłońmi opartymi na kolanach w pozycji skorygowanej.

II część – główna
1.Ćwiczenia głowy i szyi:
„Zegar”
Dzieci siedzą naprzeciwko siebie w siadzie skrzyżnym i wykonują:
•skłony głowy w bok (w prawo i w lewo) – mówiąc jednocześnie „cyk – cyk” (zegar chodzi),
•skłony głowy w przód i w tył, którym towarzyszą słowa „bim – bam” (zegar bije godziny),
•obszerne krążenia głowy, kilka razy w prawą stronę, a następnie w lewą – ze słowami „drrr...” (dzwoni budzik).

„Budowanie domu”
Dziecko siedzi w siadzie skrzyżnym i „buduje dom”. Podnosi jedną rękę i ustawia dłoń równolegle do podłogi nad głową – to jest „parter”. Następnie nad głową, nad pierwszą dłonią ustawia drugą dłoń – „pierwsze piętro”. Tak kolejno „buduje” piętra do maksymalnego wyciągnięcia rąk w górę. Na koniec „buduje dach” – łącząc w górze palce obu dłoni.

„Kwiatek rośnie”
Dziecko siedzi w siadzie skrzyżnym z tułowiem pochylonym do przodu i dłońmi opartymi o podłogę. Na hasło: „kwiatek rośnie” powoli prostuje tułów i wyciąga ręce jak najwyżej w górę. Na hasło: „kwiatek więdnie” powoli wraca do pozycji wyjściowej.
2.Ćwiczenia obręczy barkowej, ramion i klatki piersiowej:
„Spłoszone wróbelki”
Na sali są wyznaczone „gniazda”, w których siedzą dzieci – „wróbelki” (siad skrzyżny, ręce ułożone w „skrzydełka”). Na hasło: „wróbelki fruwają”, dzieci biegają po sali wykonując wymachy rękami – „skrzydełkami”. Na hasło: „uwaga, jastrząb”, wracają do gniazd.
3.Ćwiczenie oddechowe:
Dzieci siedzą w siadzie skrzyżnym. Po wykonaniu głębokiego wdechu nosem, wykonują wydech ustami z jak najdłuższym wymawianiem głoski „s”.
Ważne – zachowanie postawy skorygowanej.
4.Ćwiczenia tułowia:
„Kurki piją wodę”
Dzieci przyjmują następującą pozycję – klęk podparty. Na hasło: „kurki piją wodę”, dzieci uginają ręce w łokciach i zbliżają nos lub brodę do podłogi (udają, że piją wodę). Następnie prostują ręce i unoszą wysoko głowę, „połykając wodę”. Powtarzamy te czynności kilka razy.
5.Ćwiczenie oddechowe:
Siad skrzyżny, ręce wyprostowane. Wdech – unoszenie rąk do góry, wydech – wolne opuszczanie rąk w dół.
Ważne – zachowanie postawy skorygowanej.
6.Ćwiczenia mięśni brzucha:
„Jazda na rowerze”
Dzieci leżą na podłodze na plecach z nogami ugiętymi, stopami opartymi o podłogę i rękoma ułożonymi w „skrzydełka”. Na hasło: „jedziemy na rowerze”, dzieci unoszą nogi i zataczają stopami obszerne kółka, jak przy pedałowaniu na rowerze. Na hasło: „zatrzymujemy rower”, dzieci wracają do pozycji wyjściowej i chwilę odpoczywają.
7.Ćwiczenia mięśni grzbietu o charakterze wyprostnym:
„Lot samolotu”
Dzieci leżą na brzuchu z dłońmi pod brodą. Nogi wyprostowane i złączone. Na hasło: „samolot leci”, dzieci przenoszą wyprostowane ręce w bok i unoszą je jak najwyżej, unosząc jednocześnie głowę. W tym samym czasie unoszone są nisko wyprostowane nogi. Na hasło: „samolot ląduje”, dzieci opuszczają ręce i nogi, wracają do pozycji wyjściowej.
8.Zabawa „Pożar – powódź”.
Na środku sali gimnastycznej ustawiona jest ławeczka gimnastyczna. Uczestnicy zabawy w pozycji na czworakach poruszają się po sali. Na hasło prowadzącego – POŻAR – dzieci szybko stają w pozycji skorygowanej przy ścianie. Prowadzący sprawdza i ewentualnie poprawia postawę dzieci. Na hasło – POWÓDŹ – dzieci muszą wejść na ławeczkę, aby nie „zalała” ich woda.

III część – końcowa
1.Ćwiczenie oddechowe:
Dzieci ustawiają się w kole, twarzą do środka, kładą kulę z gazet na dłoni, nabierają dużo powietrza w płuca i mocno dmuchają na kulę – wdech nosem, wydech ustami. Ćwiczenie powtarzają kilka razy.
2.Ćwiczenie przeciw płaskostopiu:
Dzieci siadają w siadzie skulnym, twarzą do środka koła, ręce wsparte z tyłu. Kule leżą przed nimi. Chwytają gazetę palcami stóp i próbują ją zgniatać.
3.Ćwiczenie uspokajające:
Zabawa „Iskierka”.
Dzieci stoją w kręgu, trzymając się za ręce, Nauczyciel ściska rękę sąsiada, który drugą ręką ściska dłoń następnej osoby, uścisk – „iskierka” jest kolejno przekazywana, aż wróci do osoby, która ją wysłała. Należy zwrócić uwagę, aby uścisk nie był zbyt mocny.
4.Ćwiczenie w przybieraniu prawidłowej postawy ciała:
Zabawa „Wesoły i smutny człowiek”.
Dzieci w rozsypce chodzą po całej sali. Prowadzący mówi: „chodzicie, jak smutni ludzie” – dzieci opuszczają głowy, zaokrąglają plecy, uginają nogi. Na sygnał „idziecie, jak wesoły człowiek” – dzieci prostują się, podnoszą głowy, ściągają łopatki, wciągają brzuch i korygują postawę.
5.Ćwiczenia porządkowo-dyscyplinujące:
Zabawa „Figurki”
Dzieci biegają swobodnie po sali. Na hasło: „Figurki” – stają w bezruchu,w pozycji skorygowanej. Po chwili znów wracają do zabawy.
6.Zakończenie zajęć – zbiórka, pochwała dzieci (wręczenie naklejek za aktywny udział w ćwiczeniach), pożegnanie.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.