X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 15360
Przesłano:

Moja mama jest piękna - konspekt lekcji j. polskiego

Temat: Moja mama jest piękna.
Klasa: V

Cele lekcji:
Wiadomości:
Uczeń:
- zna treść tekstu Tadeusza Konwickiego „Twarz mojej mamy”,
- zna pojęcia: narrator, nastrój utworu, porównanie.
Umiejętności:
Uczeń:
- opisuje wygląd koleżanki lub kolegi z klasy,
- odszukuje w tekście określenia poszczególnych elementów wyglądu postaci,
- wyjaśnia, od jakich słów pochodzą podane wyrazy i odpowiada, jaka to część mowy, opisuje twarz swojej mamy,
- wykonuje ilustrację do tekstu.
Postawy:
Uczeń:
- chętnie i otwarcie wyraża swoje zdanie,
- z zaangażowaniem uczestniczy w lekcji.

Formy pracy:
- indywidualna ;
- zbiorowa,
- grupowa.

Metody:
- metody słowne: praca z tekstem, pogadanka, słowo mówione, instrukcja słowna;
- praca z tekstem i ze słownikiem,
- działania plastyczne.

Środki dydaktyczne:
- Podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego „Słowa na start!5”,
str.218-219, słownik języka polskiego, arkusze papieru, flamastry, kredki, farby, wycinki z czasopism.

Przebieg zajęć:

Faza wstępna
1. Czynności organizacyjne: sprawdzenie obecności.
2. Przymocowanie przez nauczyciela wycinków z czasopism przedstawiających kobiety w różnym wieku, które wykonują takie zajęcia jaj np.: prasowanie, przygotowanie posiłku, malowanie się przed lustrem, zabawa z dzieckiem, czytanie książki, „strojenie się” itp. Zadaniem uczniów będzie odpowiedź na pytanie” Kim są te kobiety?”
Mogą padać różne propozycje, które nauczyciel zapisuje na tablicy. Zapowiada, czym będą się zajmować podczas lekcji. Zapisanie tematu na tablicy.

Faza realizacyjna
1. Uczniowie losują przygotowane karteczki z imionami kolegów bądź koleżanek z klasy. Ich zadaniem jest opisać w sposób dowcipny i pozytywny tę osobę(wygląd i usposobienie). Kolejno wszyscy czytają kilkuzdaniowe opisy, a klasa ma odgadnąć, o kogo chodzi.
2. Nauczyciel głośno czyta tekst „Twarz mojej mamy”.
3. Wraz z uczniami na tablicy zostaje uzupełniona tabela dotycząca takich elementów opisu, jak: włosy, czoło, oczy, nos oraz usta mamy.
(To ćwiczenie powinno wnieść do lekcji wiele radości, ponieważ opis kobiety jest nietypowy – dowcipny, a przy tym nacechowany wielkim uczuciem do opisywanej osoby.)
4. Uczniowie ustnie określają:
- kim jest narrator tekstu,
- jaki jest nastrój utworu,
- od jakich słów pochodzą wyrazy: ciemnożółte i brązowożółte (jaka to część mowy?)
5. Korzystając ze słownika języka polskiego, piątoklasiści wskazują różnice między znaczeniem i pisownią wyrazów brązowo-żółty i brązowożółty.
6. Uczniowie mają za zadanie krótko opisać twarz swojej mamy, stosując w swojej wypowiedzi porównania. Wcześniej chętna osoba wykona to ćwiczenie ustnie.

Faza podsumowująca
1. Nauczyciel podsumowuje lekcję; pyta, czego uczniowie dowiedzieli podczas zajęć, co sprawiło im radość, a z czym nie umieli sobie poradzić. Przypomina, jak ważna w życiu każdego człowieka jest mama oraz wspomina, by nie zapominać o Dniu Matki obchodzonym 26 maja.
2. Na zakończenie lekcji aktywni uczniowie otrzymują „naklejki – motywce”, wszyscy zaś wykonują ilustrację do tekstu T. Konwickiego, którą mają dokończyć w domu. Następną praca domową jest napisanie krótkiego wiersza z okazji zbliżającego się Dnia Matki.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.