X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 15351
Przesłano:

Wędrówka pokarmu w organizmie człowieka. Konspekt do lekcji przyrody kl. V

KONSPEKT DO LEKCJI PRZYRODY DLA KLASY IV

Opracowała: Barbara Lewicka
Data: 17.12.2010
Temat zajęć: „WĘDRÓWKA” POKARMU W ORGANIZMIE CZŁOWIEKA
Ogólny cel lekcji: Wykazanie wieloetapowości procesu trawienia.
CELE OPERACYJNE:
- W zakresie wiedzy uczeń zna:

• poszczególne odcinki układu pokarmowego i ich rolę w procesie trawienia
• różnicę między chemicznym a mechanicznym trawieniem pokarmów
• rolę wątroby i trzustki w procesie trawienia

- W zakresie umiejętności uczeń potrafi:

• pokazać na modelu (na sobie) położenie poszczególnych narządów układu pokarmowego
• wyjaśnić dlaczego zjedzone produkty pokarmowe muszą być strawione
• omówić procesy zachodzące w każdym z elementów układu pokarmowego
• wyjaśnić, co się dzieje z nie strawionymi resztkami pokarmu
• podać przykłady produktów lekko i ciężkostrawnych

- W zakresie postaw i nawyków uczeń:

• pracuje aktywnie na lekcji
• doskonali umiejętność pracy w grupie

Metody: praca z kartą pracy, aktywnego opisu- opis wyjaśniający i klasyfikujący, gra dydaktyczna –„ Krzesło prawdy”

Formy pracy: grupowa, indywidualna

Środki dydaktyczne: arkusze papieru zawierające niekompletne schematy układu pokarmowego, kolorowe flamastry, plansza przedstawiająca układ pokarmowy, instrukcje i karty pracy, opakowania po produktach spożywczych zawierających dużą ilość cukrów, tłuszczy, białek, witamin, soli mineralnych

PRZEBIEG LEKCJI:

Faza wstępna:

- Czynności organizacyjno-porządkowe
- Przypomnienie wiadomości z ostatniej lekcji
• Jakie składniki odżywcze występują w pokarmie?
• Które pokarmy są bogate w poszczególne składniki odżywcze? (Wybrany uczeń wybiera produkty bogate w białko, tłuszcze, cukry itd.)

- Podanie celów i tematu lekcji.
- Podział klasy na grupy 4 – osobowe.
- Rozdanie poszczególnym grupom arkuszy zawierających niekompletny schemat układu pokarmowego, instrukcji pracy.

Faza realizacji:
- Każda z grup uzupełnia otrzymany schemat układu pokarmowego – dorysowuje brakujący element i podpisuje wszystkie pozostałe.
- Na podstawie podręcznika każda grupa opracowuje krótką charakterystykę narządu wskazanego w instrukcji pracy.
- Liderzy prezentują wyniki pracy grupy.
- Prezentacja filmu „Układ pokarmowy człowieka”.
- Omówienie funkcji gruczołów trawiennych (trzustki i wątroby).
- Ułożenie rozsypanki nas tablicy- podział na narządy budujące układ pokarmowy i narządy będące gruczołami trawiennymi.
- Omówienie różnicy między trawieniem mechanicznym i chemicznym.
- Uczniowie wypełniają indywidualne karty pracy.

Faza podsumowująca:

- Sprawdzenie poprawności wykonanych poleceń.
- Gra dydaktyczna –„ Krzesło prawdy”
• Przenikanie pokarmu do krwi następuje przez ścianki jelita cienkiego. TAK
• Trawienie chemiczne polega na rozdrabnianiu pokarmu przez zęby. NIE
• Żółć jest wydzieliną wątroby. TAK
• W jamie ustnej następuje trawienie mechaniczne i chemiczne. NIE
• Dwunastnica to pierwszy odcinek jelita grubego. NIE
• W żołądku wydzielany jest kwas solny. TAK
- Ocena aktywności uczniów.
- Wklejenie kart pracy do zeszytów.
- Zadanie pracy domowej (polecenie w Zeszycie ćwiczeń)

INSTRUKCJA PRACY

GRUPA I

1. Korzystając z podręcznika i tablicy dydaktycznej, dorysujcie brakujący element układu pokarmowego i podpiszcie wszystkie pozostałe.

2. Przygotujcie ustnie odpowiedź na pytanie: „ Co dzieje się z pokarmem w jamie ustnej ?

INSTRUKCJA PRACY

GRUPA II

3. Korzystając z podręcznika i tablicy dydaktycznej, dorysujcie brakujący element układu pokarmowego i podpiszcie wszystkie pozostałe.

4. Przygotujcie ustnie odpowiedź na pytanie: „ Co dzieje się z pokarmem w przełyku ?

INSTRUKCJA PRACY

GRUPA III

5. Korzystając z podręcznika i tablicy dydaktycznej, dorysujcie brakujący element układu pokarmowego i podpiszcie wszystkie pozostałe.

6. Przygotujcie ustnie odpowiedź na pytanie: „ Co dzieje się z pokarmem w żołądku ?

INSTRUKCJA PRACY

GRUPA IV

7. Korzystając z podręcznika i tablicy dydaktycznej, dorysujcie brakujący element układu pokarmowego i podpiszcie wszystkie pozostałe.

8. Przygotujcie ustnie odpowiedź na pytanie: „ Co dzieje się z pokarmem w jelicie cienkim ?

INSTRUKCJA PRACY

GRUPA V

9. Korzystając z podręcznika i tablicy dydaktycznej, dorysujcie brakujący element układu pokarmowego i podpiszcie wszystkie pozostałe.

10. Przygotujcie ustnie odpowiedź na pytanie: „ Co dzieje się z pokarmem w jelicie grubym ?

Rysunek przedstawia schemat przewodu pokarmowego człowieka.
Podpisz kolorem niebieskim narządy wchodzące w skład budowy układu pokarmowego, a kolorem zielonym gruczoły trawienne.
Podkreśl na czerwono nazwę tego odcinka przewodu pokarmowego, z którego następuje wchłanianie pokarmu do krwi.

1. Uzupełnij zdania.

Na śniadanie zjadłem bułkę z masłem, wędliną, serem i sałatą oraz jabłko.
W jamie ustnej pokarm ten uległ ............................. i .................................. śliną.
Następnie przez przełyk pokarm przedostał się do ......................., gdzie nastąpiło
trawienie ................................ .
Stamtąd pokarm został przesunięty do ............................ ......................, gdzie
nastąpiło dalsze trawienie przy udziale żółci i soku trzustkowego
oraz przenikanie substancji odżywczych do ...................... .
Po przejściu przez .................... ............................., gdzie wchłonięte zostały
witaminy i woda, nie strawione resztki pokarmu zostały ...............................
w postaci kału.

Układ pokarmowy

przewód pokarmowy gruczoły trawienne

jama ustna ................................
........................................ wątroba
........................................
........................................
........................................
odbytnica
odbyt

Trawienie

..................................... chemiczne
rozdrobnienie, rozdzielenie ........................................
miażdżenie ........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.