X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 15350
Przesłano:

Przystosowanie roślin do życia w wodzie. Konspekt do lekcji przyrody kl. V

KONSPEKT DO LEKCJI PRZYRODY DLA KLASY V

Data: 20. 01 .2011
Temat zajęć: Przystosowanie roślin do życia w wodzie.
Ogólny cel lekcji: Poznanie przystosowań w budowie zewnętrznej i wewnętrznej roślin do środowiska wodnego.
CELE OPERACYJNE:
- Wiadomości - uczeń:

• wymieni czynniki środowiska wodnego
• wymieni strefy oraz grupy roślin występujące w jeziorze
• przedstawi przystosowania roślin w budowie zewnętrznej i wewnętrznej do życia w środowisku wodnym

- Umiejętności - uczeń:

• poprawnie dokona obserwacji, opisze spostrzeżenia, wyciągnie wnioski
• wyjaśni, dlaczego rośliny wodne utrzymują się na wodzie
• omówi rolę komór powietrznych występujących w niektórych roślinach wodnych
• uzasadni związek budowy rośliny ze strefą w jeziorze
• oceni wpływ gęstości wody na budowę liści i łodyg roślin wodnych

- Postawy - uczeń:

• jest przekonany, że obserwacja to podstawowy sposób zdobywania wiedzy o przyrodzie
• rozwija zainteresowania przyrodnicze

Metody: słowne: pogadanka, gra dydaktyczna ;
obserwacyjna

Formy pracy: grupowa, indywidualna

Środki dydaktyczne: ilustracje roślin wodnych, hasła z nazwami grup roślin występujących w jeziorze, magnesy, koperty, żywe okazy roślin wodnych, instrukcje, arkusze papieru, rozsypanka

PRZEBIEG LEKCJI:

Faza wprowadzająca:

- Czynności organizacyjno-porządkowe.
- Przypomnienie wiadomości z ostatniej lekcji.
a) Jakie strefy życia wyróżniamy w jeziorze?
b) Jakie grupy roślin występują w środowisku wodnym?
Wyznaczeni uczniowie uzupełniają schemat obrazujący strefy życia w jeziorze, przyporządkowując w odpowiednich miejscach nazwy stref oraz grup roślin.
c) Wymieńcie czynniki mające wpływ na życie roślin w środowisku wodnym.
Jeden z czynników ma istotny wpływ na życie roślin, decyduje też o ich wyglądzie. Jaki to czynnik dowiecie się rozwiązując krzyżówkę.(Załącznik nr 1)

Faza realizacyjna:

- Krótka rozmowa z uczniami o gęstości wody i jej dużej sile niszczącej.

- Praca w grupach.

Każda z grup otrzymuje zestaw roślin wodnych, arkusze papieru oraz instrukcje (Załącznik nr 2).
- I grupa otrzymuje rośliny wynurzone
- II grupa otrzymuje rośliny o liściach pływających
- III grupa otrzymuje rośliny o liściach zanurzonych
- IV grupa otrzymuje rośliny otwartej toni wodnej

- Uczniowie dokonują obserwacji. Na arkuszach papieru przyklejają wybrane określenia charakteryzujące przystosowania roślin do życia w wodzie.

- Prezentacja wyników obserwacji przez liderów grup.

- Obserwacja przekroju poprzecznego łodygi pałki wodnej – sporządzenie rysunku z zaznaczeniem komór powietrznych.

Faza podsumowująca:
- Rozdanie kart zawierających przystosowania roślin do życia w wodzie do samodzielnego uzupełnienia przez uczniów ( Załącznik nr 3).
- Sprawdzenie poprawności wykonanego polecenia.
- Gra dydaktyczna – na podstawie opisu uczniowie odgadują nazwy roślin wodnych
(Załącznik nr 4).
- Ocena aktywności uczniów.
- Zadanie pracy domowej (polecenie w Zeszycie ćwiczeń)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.