X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 15234
Przesłano:

Włączanie muzyki do codziennych zajęć szkolnych - scenariusz zajęć

Temat lekcji : Włączanie muzyki do codziennych zajęć szkolnych jako tła tematu przy organizacji aktywności ruchowej, w celu wyciszenia itp. ( punkt 13 – zalecane warunki i sposoby realizacji podstawy programowej).

KRĄG TEMATYCZNY: A to ci historia

TEMAT DNIA: Co roku jesteśmy starsi

WPIS W DZIENNIKU:

Rola rodziny i tradycji rodzinnych w życiu każdego człowieka, szacunek do osób starszych. PP 5.3
Słuchanie ze zrozumieniem tekstu czytanego przez nauczyciela. PP 1.2e
Ćwiczenia w mówieniu – formułowanie wypowiedzi wielozdaniowych na podany temat. PP 1.1 b,c
Doskonalenie grafomotoryki - kreślenie po śladzie wzorów literopodobnych i liter PP 1.2 c
Wprowadzenie liczby 8 - aspekt główny, miarowy i porządkowy. PP 7.2a, 7.1b
Nauka piosenki „Dziadkowie” – omówienie tekstu, określenie charakteru melodii. PP 3.1 3.5


CELE - 1
ZADANIA 2,5

Temat. : Rola rodziny i tradycji rodzinnych w życiu każdego człowieka, szacunek do osób starszych. ( PP 5.3; Zadania 2,5; Cele 1).

CEL GŁÓWNY:
Uczeń wie, co wynika z przynależności do rodziny, jakie są relacje między najbliższymi, wywiązuje się z powinności wobec najbliższych członków rodziny.

CELE SZCZEGÓŁOWE:
Uczeń
- rozumie konieczność darzenia szacunkiem i otaczania opieką osób starszych w rodzinie,
- opisuje w wypowiedzi wielozdaniowej swoją babcię i dziadka,
- doskonali sprawność psychomotoryczną i manualną,
- potrafi rozróżniać i naśladować głosy zwierząt nagrane na płycie,
- potrafi zaśpiewać piosenkę o dziadkach,
- rozumie treść piosenki i potrafi wskazać wybrane wyrazy na szablonach literowych,
- porusza się w rytm melodii.

METODY:
- oparte na słowie ( pogadanka)
- aktywizujące
- oparte na działalności praktycznej uczniów.

FORMY ORGANIZACYJNE:
- praca indywidualna ( malowanie portretu, rysowanie po śladzie)
- praca grupowa ( rozróżnianie i naśladowanie głosów zwierząt)
- praca zbiorowa ( śpiewanie piosenek, poruszanie się w rytm muzyki)

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
Płyty z nagraniami piosenek i głosów zwierząt, szablony z rysunkami zwierząt i podpisami, kartki do narysowania portretu babci i wzoru pisania po śladzie, plansze literowe.

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

1. Wprowadzenie do tematu – dzieci kończą zdania: np.
Moja babcia jest........................................
Mój dziadek jest........................................
Tylko z dziadkiem mogę........................................
Z babcią najbardziej lubię........................................
Dlaczego należy pomagać babci i dziadkowi?
Jak pomagacie dziadkom?
Gdzie mieszkają wasi dziadkowie? NA WSI

2. Piosenka „Na wsi u babuni” – dzieci słuchają piosenki i starają się zapamiętać, jakie zwierzątka są na wsi.
- Jakie zwierzątka występują w tej piosence? – dzieci wymieniają: żaba, gęsi, kaczki, kury, kogut, indyk.
- Jakie odgłosy wydają te zwierzęta? – dzieci naśladują głosy zwierząt.

3. Wiejskie podwórko – odgłosy zwierząt z płyty.
Dzieci wyodrębniają odgłosy zwierząt, wiedzą od jakiego zwierzęcia pochodzą, wskazują, które z tych zwierząt ma babcia na wsi z piosenki.

4. Malowanie portretu babci oraz rysowanie po śladzie.
Układanie przez chętnego ucznia zdania na tablicy z liter drukowanych – To portret babci.

5.Muzyka do marszu i biegu z płyty - w trakcie malowania w celu wyciszenia .

6. Wystawa prac dzieci ( portrety) na tablicy.

7. Śpiewanie piosenki „Dziadkowie”- śpiewanie ze zrozumieniem tekstu.
- Jakich zwierząt nie boją się dzieci, gdy są dziadkami?
- Za co kochamy naszych dziadków?

8. Podsumowanie, ocena zaangażowania uczniów.
- Ocena za portrety - wszyscy uczniowie.
- Ocena za aktywność – najbardziej aktywni.
- Czy podobały się wam zajęcia? Dlaczego?

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.