X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 15285
Przesłano:

Scenariusz zajęć terenowych w klasie II: Poznanie budowy kwiatu jabłoni i rola owadów w zapylaniu roślin

Scenariusz zajęć terenowych w klasie II
Prowadzący zajęcia: Elżbieta Metryka
Temat: Poznanie budowy kwiatu jabłoni i rola owadów w zapylaniu roślin.
Krąg tematyczny: Maj wokół nas
Miejsce zajęć: Ogródki działkowe
Cel główny:
• Budowa kwiatu jabłoni,
• Rola owadów w zapylaniu roślin,
Cele szczegółowe:
Uczeń:
• Zna nazwy drzew i krzewów owocowych,
• Zna budowę kwiatów oraz rolę owadów w ich zapylaniu,
• Wie jaka jest różnica między drzewem a krzewem,
• Rozumie zależność między porą roku a wyglądem sadu,
• Wie jak prace wykonuje się w sadzie wiosną,
• Wyróżnia na naturalnym okazie wskazane przez nauczyciela części kwiatu,
• Korzystanie z ruchu na świeżym powietrzu (zabawy ruchowe),
• Bogacenie słownictwa o nowo poznane wyrazy,
• Obserwuje wygląd gałązki drzewa owocowego, porównuje liście i kwiaty,
• Potrafi pracować w grupie,
• Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych.

Metody:
• Obserwacja naturalnych okazów (kwiat jabłoni, wiśni),
• Ćwiczenia praktyczne,
• Swobodne wypowiedzi uczniów,
• Rozmowa.

Formy pracy:
• Praca zbiorowa,
• Praca indywidualna,
• Praca grupowa.

Środki dydaktyczne:
Naturalne okazy różnych kwiatów, ilustracja sadu, ogrodu, ilustracje owadów i zwierząt, które można spotkać w sadzie, lupy, elementy kwiatu z kartonu służące do złożenia w jedną całość, ilustracje „od kwiatów do owoców”.
Treści z podstawy programowej:
• Edukacja przyrodnicza: (6.1 a, d)
1.W zakresie rozumienia i poszanowania świata roślin i zwierząt.
a) Rozpoznaje rośliny i zwierzęta żyjące w takich środowiskach przyrodniczych, jak: park, las, pole uprawione, sad i ogród (działka).
b) Wie, jak pożytek przynoszą zwierzęta środowisku; niszczenie szkodników przez ptaki, zapylanie kwiatów przez owady, spulchnianie ziemi przez dżdżownice.

Zadania szkoły:
3. rozwijanie predyspozycji i zdolności poznawczej dziecka,
7. dbałość o to, aby dziecko mogło nabywać wiedzę i umiejętności potrzebne do rozumienia świata, w tym zagwarantowanie mu dostępu do różnych źródeł informacji i możliwości korzystania z nich.

Cele kształcenia;
• rozwijanie umiejętności w zakresie zaspokajania naturalnej ciekawości świata, odkrywania i rozwoju swoich zainteresowań oraz przygotowania do dalszej edukacji.

Przebieg zajęć:

1.Zbiórka, powitanie uczniów, sprawdzenie obecności.
2.Podanie celu lekcji.
3.Wprowadzenie dzieci w tematykę zajęć:
o Rozwiązanie zagadek (ogród, sad)
o Omówienie prac wykonywanych wiosną w ogrodzie i sadzie (pokaz ilustracji)
4.Przypomnienie regulaminu wycieczki oraz zasad obowiązujących na wycieczce.
5.Przejście na ogródki działkowe.
6.Swobodna obserwacja drzew i krzewów owocowych (różnice).
7.Grupowa obserwacja kwiatu jabłoni i wiśni (lupa).
8.Obserwacja formujących się owoców.
9.Rozmowa na temat pożytecznej roli owadów w zapylaniu kwiatów.
10.Praca w grupach:
o Układanie kwiatu z kartonu w jedną całość (grupa I)
o Układanie ilustracji od kwiatu do owocu (grupa II)
11.Quiz „ Co wiesz o pszczołach”.
12.Zabawy ruchowe.
13.Podsumowanie:
o Utrwalenie wiadomości dotyczących kolejnych etapów przemiany kwiatu w owoc,
o Quiz przyrodniczy,
o Ocena aktywności uczniów,
14.Powrót do szkoły.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.