X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 15214

Mądrość przysłów. Scenariusz zajęć zintegrowanych czynnościowo

Scenariusz zajęć zintegrowanych czynnościowo
(wg. strategii operacyjnej)

1. Adresaci: kl. II
2. Ośrodek tematyczny: Wzbogacamy swój język i wiadomości
3. Temat dnia: Mądrość przysłów
4. Tematy szczegółowe:
1). Mądrości ludowe ukryte w przysłowiach.
2). Ilustrowanie przysłów przez dzieci.
3). Mnożenie, dzielenie, dodawanie i odejmowanie liczb w zakresie 30
4). Ćwiczenia gimnastyczne z wykorzystaniem nietypowych przyrządów.
5.Cele ogólne:
- zapoznanie ucznia z niektórymi przysłowiami ludowymi i ich znaczeniem;
- wykonanie pracy plastycznej
- wykonywanie działań w zakresie 30;
- wykonywanie ćwiczeń w ramach wychowanie fizycznego.
6. Cele operacyjne:
Uczeń:
- rozwiązuje krzyżówkę z hasłem( zał.1);
- zapisuje i utrwala pojęcie przysłowia ( zał.2);
- układa hasło z rozsypani sylabowej (zał.3);
- układa przysłowia z rozsypani wyrazowej (zał.4);
- odgrywa krótkie scenki teatralne
- ilustruje wybrane przez siebie przysłowie;
- układa wielozdaniowe wypowiedzi w oparciu o tekst utworu literackiego;
- wysłuchuje opowiadania, odpowiada na pytania do tekstu i uzupełnia zdania na podstawie opowiadania ( zał. 5)
- rozwiązuje zadania w ramach edukacji matematycznej (zał. 6);
- wykonuje ćwiczenia gimnastyczne.
- współpracuje w grupie
7. Metody (wg. Lelonka)
- podające
- poszukujące
- operatywne
- waloryzacyjne
8. Formy pracy:
- zbiorowa jednolita
- indywidualna jednolita
- grupowa zróżnicowana
9. Środki dydaktyczne;
- krzyżówka rozrysowana na brystolu
- rozsypanka sylabowa dla każdego ucznia
- paski z zapisanymi fragmentami przysłów
- kartki, kredki, nożyczki
- tekst „ A to heca” W. Widłak
- karty pracy z ćwiczeniami utrwalającymi znajomość przysłów oraz zadania doskonalące mnożenie , dzielenie, dodawanie i odejmowanie w zakresie 30.


10. Tok zajęć: (tabela)

Czynności nauczyciela Czynności ucznia
1. Wprowadzenie do tematu zajęć – nauczyciel wieszana tablicy brystol z rozrysowaną krzyżówką. Nauczyciel głośno i wyraźnie czyta poszczególne hasła i wskazuje osoby, które jako pierwsze podniosły rękę udzielając prawidłowej odpowiedzi. Prosi ucznia, który odgadł hasło cząstkowe o wpisanie go do krzyżówki. Po rozwiązaniu krzyżówki nauczyciel prosi o przeczytanie hasła głównego przez dzieci i zapisanie tego hasła w zeszycie. Uczniowie zapoznają się z hasłami do krzyżówki. Zgłaszają się w celu udzielenia prawidłowej odpowiedzi. Uczeń, który odgadł hasło cząstkowe podchodzi do tablicy i zapisuje je w krzyżówce. Po rozwiązaniu całej krzyżówki uczniowie odczytują powstałe hasło główne krzyżówki i zapisują w zeszycie.
2. Nauczyciel korzystając ze „ Słownika współczesnego języka polskiego” zapoznaje uczniów z pojęciem „przysłowie”. Krótka definicja zostaje odczytana i zapisana na tablicy. Uczniowie zapisują wyjaśnienie pojęcia (hasła głównego) w zeszycie.
3. Nauczyciel rozdaje każdemu z uczniów koperty z rozsypaną sylabową. Uczniowie samodzielnie układają hasło i przyklejają w zeszycie .
4. Nauczyciel dzieli dzieci na grupy. Na ławkach układa paski z fragmentami przysłów. Każda grupa układa przysłowia z rozsypani , głośno czyta swoje hasło i podejmuje wraz z nauczycielem próbę wyjaśnienia znaczenia owego przysłowia.
Każdy uczeń zapisuje w zeszycie hasło swojej grupy i innych.
5. Nauczyciel wyznacza miejsce (tzw. mini scenę teatralną) na której wybrany przez grupę uczeń inscenizuje przysłowie. Nauczyciel wcześniej sam mimiką, gestem przedstawia przysłowie, które uczniowie starają się odgadnąć. Uczeń który odgadł rozpoczyna jako pierwszy zabawę. Uczniowie inscenizują przysłowia na scenie.
6. Nauczyciel czyta wybrane przez siebie przysłowia korzystając z książki pt.: „ Przysłowia świata”. Informuje by każdy uczeń wybrał sobie jedno przysłowie i zilustrował go. Po zakończeniu pracy zostaje sporządzona wystawka prac. Nauczyciel prosi wybrane przez siebie dziecko o odgadnięcie jakie przysłowie zostało przedstawione na obrazku. Każdy uczeń wybiera jedno przysłowie i ilustruje go. Po skończonej pracy uczniowie widząc na wystawce prace innych uczniów podejmują próbę odgadnięcia, jakie przysłowia ukryły się w poszczególnych ilustracjach .
7. Nauczyciel odczytuje tekst W. Widłaka pt.: „ A to heca”. Nauczyciel zadaje pytania do tekstu motywując do wielozdaniowych wypowiedzi na temat figli szympansa. Rozdaje karty pracy . Wielozdaniowe wypowiedzi uczniów na temat figli szympansa . Uzupełnianie zdań na podstawie opowiadania. Tworzenie ilustracji do przysłowia oraz krótkiej historyjki.
8. Nauczyciel rozdaje dla każdego ucznia karty pracy w ramach edukacji matematycznej. Udziela instruktażu, wyjaśniając polecenia. Po zakończonej pracy nauczyciel zbiera zeszyty w celu sprawdzenia efektów pracy. Uczniowie wykonują działania i rozwiązują zadania w zakresie 30. po zakończonej pracy wklejają do zeszytu kart pracy
9. Nauczyciel zaprasza uczniów na korytarz, boisko lub salę gimnastyczną , prezentuje sam ćwiczenia, które maja wykonać uczniowie. Uczniowie wykonują następujące ćwiczenia:
- przejście równoważne po kiju;
- przeskoki przez kij leżący na podłodze ( do przodu i do tyłu);
- przysiady w parach, dzieci trzymają oba końce kija;
- czołganie się pod krzesłem;
- siedzenie na krześle, unoszenie nóg do poziomu.

11. Podsumowanie i zakończenie zajęć w kręgu.
Nauczyciel dzieli dzieci na grupy, które kolejno wypowiadają przysłowia ( bez dłuższego zastanawiania się ). Jeżeli drużyna nie pamięta przysłowia, odpada z zabawy. Zwycięża drużyna, która wypowie najwięcej przysłów. Przysłowia nie mogą się powtarzać.

12. Załączniki.
Zał.1
Krzyżówka z hasłem

1. P I E N I Ą D Z E
2. D R Z E W O
3. D Z B A N
4. P R Z Y J A C I E L
5. S Ł O W O
6. C Z Ł O W I E K
7. K O Z A
8. W Ó Z
9. W I L K
10. B I E D A

1. Płacimy nimi za zakupy.
2. Może być iglaste, liściaste lub owocowe.
3. Dawniej noszono w nim wodę.
4. Nigdy cię nie zawiedzie .
5. Wypowiadamy je.
6. Mieszkaniec Ziemi.
7. Zwierzę, które kują w Pacanowie.
8. Ciągnięty przez konia.
9. Wyje nocą w lesie.
10. Dokucza ubogim.
Hasło: Przysłowie

Zał. 2

Przysłowie- krótka wypowiedź pochodząca z literatury lub ze źródeł ludowych, utrwalona w tradycji ustnej, wyrażająca jakąś myśl, prawdę, przesłanie, wskazówkę. Cechą każdego przysłowia jest krótka treść zawierająca jakąś mądrość ludową.

(źródło: : Słownik współczesnego języka polskiego”, Wyd. Wilga , Warszawa 1996)

Zał.3

Rozsypanka sylabowa:

Hasło: Przysłowia są mądrością narodu.

Zał. 4.

Rozsypanka wyrazowa:

I grupa:

Żeby kózka nie skakała
toby nóżki nie złamała.

II grupa:

Gdzie dwóch się bije
tam trzeci korzysta.

III grupa:

Kto pod kim dołki kopie,
ten sam w nie wpada.

IV grupa:

Gdzie kucharek sześć, tam
nie ma co jeść.

V grupa:

Prawdziwych przyjaciół
poznajemy w biedzie.

VI grupa:

Nosił wilk razy kilka,
ponieśli i wilka.

Zał.5

Tekst pt.:„ A to heca” W. Widłak

Gdy szympans Gugu zeskakiwał rano ze swojej gałęzi, natychmiast musiał coś spsocić. A to przestawił małej sąsiadce zegar, tak, że się spóźniła do szkoły. A to innej skrócił lianę i gdy zjeżdżała na ziemię, spadła i trochę się potłukła. A to jeszcze inną posmarował w czasie drzemki miodem i musiał uciekać do rzeki przed dzikimi pszczołami. Gugu klepał się po brzuchu i pękał ze śmiechu. Wcale się nie przejmował tym, że inne małpki krzywo na niego patrzą kiedy ktoś mu zwracał uwagę, mówił:
- W ogóle nie macie poczucia humoru!
Aż tu pewnego ranka ...Gugu jak zwykle zeskoczył z gałęzi, żeby zacząć codzienne psoty, i nagle...zawisł w powietrzu głowa w dół. Okazało się , że ktoś posmarował mu ogon mocnym klejem! Gugu daremnie próbował się odczepić. Przez cały dzień przychodziły go oglądać wszystkie małpki z okolicy. I wiecie, co mówiły, kiedy się złościł? Łatwo się domyślić:
- W ogóle nie masz poczucia humoru!

Pytania do tekstu:

1. Opowiedz jakie psoty wyczyniał szympans Gugu, jak reagowały na to inne małpki?
2. Jakie przysłowie pasuje do tego opowiadania?

Ćwiczenia :

1. Jakie psoty wyczyniał szympans Gugu. Uzupełnij zdania na podstawie opowiadania „ A to heca”.

Rano...........................swojej małej sąsiadce. Innej........................, co spowodowało bolesny upadek małpki. Trzecią małpkę ...........................i musiała uciekać................. .

2. W jaki sposób małpki zemściły się na szympansie Gugu? Narysuj co zrobiły małpki.

3. Wymyśl i napisz historyjkę , która byłaby ilustracją przysłowia „Nie rób drugiemu co tobie niemiłe”. Napisz jakie postacie będą bohaterami Twojego opowiadania.
........................................
........................................
........................................

Zał. 6

1. Wykonaj obliczenia. Wpisz wyniki w okienku obok sylab. Uporządkuj wyniki od największego do najmniejszego i wpisz do tabeli wraz z sylabami. Odczytaj hasło.

5•6 = .... –PRZY
8•2 = .....- ROŚ
4•7 = .....- SŁO
3•5 = .....- CIĄ
20 + 5 = .....- WIA
18-5 = ......- NA
5•4 = ..... – SĄ
16:2 = .....- RO
9•2 = ......- MĄD
16: 4 = .....- DU

Wyniki
Sylaby

2.
Dzieci ilustrowały przysłowia. Rysunki wklejały do albumu. Na 4 stronach umieściły po 5 ilustracji , a na piątej stronie tylko 3 rysunki. Ile ilustracji dzieci wkleiły do albumu?

Tyle wkleiły na 4 stronach..........
Tyle wkleiły na piątej stronie .........
Tyle wkleiły wszystkich ilustracji........

Odp: ........................................

2. Skreśl błędne obliczenia . obok napisz poprawne wyniki.

14:2 =7
18:3=8
13+9=24
17+10=28
4•8=32
7•4=30

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.