X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 14804
Przesłano:

Zaginął Kajtuś - scenariusz zajęć

Data: 05.03.2012 r.
Imię i nazwisko prowadzącego: Aleksandra Domin
Klasa: I B
Czas trwania: 45 min.
Temat bloku: „Problemy duże i małe”
Temat dnia: „Zaginął Kajtuś”

Cel główny:
1. Ed. Polonistyczna - 1.a, 1.b, 2.b, 2.c, 2.e, 2.f, 3.a
1. a) obdarza uwagą dzieci i dorosłych, słucha ich wypowiedzi i chce zrozumieć, co przekazują; komunikuje w jasny sposób swoje spostrzeżenia, potrzeby, odczucia,
b) w kulturalny sposób zwraca się do rozmówcy, mówi na temat, zadaje pytania i odpowiada na pytania innych osób, dostosowuje ton głosu do sytuacji, np. nie mówi zbyt głośno,
2. w zakresie umiejętności czytania i pisania:
b) zna wszystkie litery alfabetu, czyta i rozumie proste, krótkie teksty,
c) pisze proste, krótkie zdania: przepisuje, pisze z pamięci; dba o estetykę i poprawność graficzną pisma (przestrzega zasad kaligrafii),
e) interesuje się książką i czytaniem; słucha w skupieniu czytanych utworów (np. baśni, opowiadań, wierszy), w miarę swoich możliwości czyta lektury wskazane przez nauczyciela,
f) korzysta z pakietów edukacyjnych (np. zeszytów ćwiczeń i innych pomocy dydaktycznych) pod kierunkiem nauczyciela;
3) w zakresie umiejętności wypowiadania się w małych formach teatralnych:
a) uczestniczy w zabawie teatralnej, ilustruje mimiką, gestem, ruchem zachowania bohatera literackiego lub wymyślonego

5. Ed. Społeczna - 5, 2
współpracuje z innymi w zabawie, w nauce szkolnej i w sytuacjach życiowych; przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej oraz w świecie dorosłych, grzecznie zwraca się do innych w szkole, w domu i na ulicy

7. Ed. Matematyczna - 2.b
wyznacza sumy (dodaje) i różnice (odejmuje), manipulując obiektami lub rachując na zbiorach zastępczych, np. na palcach; sprawnie dodaje i odejmuje w zakresie do 10, poprawnie zapisuje te działania

Cele operacyjne
Uczeń:
- czyta krótki tekst z poznanymi literami
- wypowiada się pełnymi zdaniami na omawiany temat
- potrafi znaleźć rozwiązanie w trudnej sytuacji – wie, kogo prosić o pomoc
- układa treść ogłoszenia z rozsypanki
- wie, jakie niezbędne informacje powinny znaleźć się w ogłoszeniu
- zapisuje starannie zdania
- dodaje i odejmuje cyfry w zakresie 10
- porównuje liczebność zbiorów
- odgrywa scenki dramowe na zadany temat, zgodnie współpracując w grupie
- starannie wykonuje ćwiczenia

Metody: podająca, problemowa, praktyczna
Formy: w grupach, indywidualna, w parach
Środki dydaktyczne: karteczki z liczbą 0 - 10, podręcznik, ćwiczenia z matematyki, 10 różnokolorowych kubków

Przebieg zajęć:

1. Przywitanie się z dziećmi oraz podanie tematu zajęć.
2. Krótkie przypomnienie i powtórzenie wiadomości zdobytych w ciągu ostatnich kilku dni.
3. Swobodna rozmowa na temat gubienia rzeczy:
Jakie rzeczy najczęściej się gubią? Czy to jest problemem? Kto nam może pomóc? Co możemy zrobić, jeśli np. znajdziemy portfel, telefon, psa itp.? Co z tym zrobimy? Czy dajemy ogłoszenie w gazecie, Internecie? Co w takim ogłoszeniu powinno się znaleźć?
4. Czytanie tekstu z podręcznika. (P. 2, str. 13) Zadawanie pytań dotyczących komiksu. Czy policjant powinien pomóc w tej sytuacji? (argumenty na „tak” i „nie”) – głosowanie
5. Zadawanie pytań dotyczących informacji zawartych w ogłoszeniu - ogłoszenie o zaginionym psie (dzieci wstają, gdy uważają, że podana przez nauczyciela informacja powinna się znaleźć w ogłoszeniu np. na słupie ogłoszeniowym w mieście)
- informacja o rasie psa – owczarek niemiecki)
- lubi suchą karmę o smaku kurczaka
- imię psa
- nagroda dla znalazcy
- informacje o wyglądzie (biała przednia łapa, białe oko itp.)
- telefon do właściciela lub adres
- kiedy i gdzie się zgubił pies
- informacja, ile lat ma pies
- prośba o pomoc i kontakt, jeśli ktoś znajdzie psa
6. Odegranie scenki dramowej przez chętne dzieci: a) zgubione buty w szatni (dziecko i pani woźna), b) zgubiony piesek w parku (dziecko i policjant)
7. Ćwiczenia śródlekcyjne.
8. Czytanie przykładowych ogłoszeń przez nauczyciela. Kto mógł to ogłoszenie napisać?
a) Uwaga! Zgubiłem wskazówki! Znalazcę proszę o ich zwrot do właściciela. Adres: ściana na szkolnym korytarzu. (Kto szuka?)
b) Pilnie poszukiwany! Zgubiłyśmy wczoraj w szkole nasz „dom”. Zostałyśmy na ławce szkolnej same razem z gumką, linijką, temperówką i ołówkiem. Podpisano, kredki (Kto lub co jest poszukiwany?)
c) Pomocy! Ja i mój kolega zgubiliśmy wczoraj w szatni nasze sznurówki. Bez nich nie będziemy mogli iść do szkoły. Znalazcę proszę o kontakt. Przewidziane nagrody! Adres: szafka (Kto zgubił sznurówki?)
9. Układanie przykładowych ogłoszeń przez dzieci.
10. Nauczyciel pokazuje karteczki z liczbą 0 – 10. Dzieci wykonują o 2/3 itp. Przysiady, podskoki więcej lub mniej niż wskazuje liczba.
11. Co się zgubiło? 10 różnokolorowych kubków. Kilka kubków jest zabieranych – obliczanie przez dzieci, ilu brakuje. Dokładanie 1, 2 itp.
12. Uzupełnianie ćwiczeń z matematyki. M. 2, str. 9, ćw. 1 – 6.
13. Podsumowanie zajęć. Dokonanie samooceny przez uczniów.

Uwagi:........................................
........................................
........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.