X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 14811
Przesłano:

Muzyka klasyczna - poznajemy instrumenty. Konspekt zajęć

Temat: Muzyka klasyczna - poznajemy instrumenty

Grupa wiekowa: 6-7 latki

Cele ogólne:
- uwrażliwianie dzieci na piękno muzyki klasycznej
- rozwijanie umiejętności interpretacji utworu
- zapoznanie dzieci z instrumentami muzycznymi

Cele operacyjne:
- dziecko potrafi nadać tytuł utworowi
- dziecko potrafi wymienić nazwy instrumentów
- dziecko potrafi naśladować grę na instrumentach

Formy organizacyjne:
- praca indywidualna
- praca zbiorowa

Metody nauczania:
- czynna
-słowna
- oglądowa

Środki dydaktyczne:
- płyta z nagraniem utworu- Cyrulik Sewilski ,, Uwertura”
- magnetofon
- plansze z instrumentami


Przebieg lekcji:

1. Powitanie i zaproszenie dzieci na dywan.

2. Wysłuchanie przez dzieci utworu pt: ,, Uwertura” Cyrulika Sewilskiego.

3. Rozmowa na temat wysłuchanego utworu- próba nadania mu tytułu przez dzieci.

4. Kolejne odtworzenie utworu-zadaniem dzieci jest próba wymienienia instrumentów, które usłyszały w utworze.

5. Prowadzący na planszach pokazuje dzieciom jak wyglądają poszczególne instrumenty, które wystąpiły w utworze.

6. Prowadzący pokazuje dzieciom jak należy naśladować grę na poszczególnych instrumentach.

7. Na zakończenie zajęć zabawa w orkiestrę. Prowadzący dzieli dzieci na grupy i każdej z grup przypisuje dany instrument. Po podziale prowadzący po raz kolejny odtwarza utwór i zadaniem dzieci jest naśladowanie instrumentu, który został mu przypisany.

8. Pożegnanie

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.