X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 14784

Scenariusz zajęć prowadzonych metoda projektu w klasie II

SCENARIUSZ ZAJĘĆ REALIZOWANYCH METODĄ PROJEKTU
W KLASIE II

Temat projektu: Z Mikołajem przez Europę.

Cele operacyjne projektu:
Uczeń:
• Zna i szanuje tradycje i zwyczaje związane ze świętami Bożego Narodzenia w innych krajach Europy.
• Wypowiada się pełnymi zdaniami na dany temat.
• Potrafi pracować w zespole.
• Samodzielnie układa treść listu, dba o poprawność gramatyczną i ortograficzną.
• Jest tolerancyjny w stosunku do innych kultur.
Liczba spotkań: 4.
Temat i czas poszczególnych spotkań:
1 spotkanie: List do Świętego Mikołaja.
2 spotkanie: Wioska Świętego Mikołaja.
3 spotkanie: Święty Mikołaj w krajach Europy.
4 spotkanie: Przygotowanie wystawy.

TOK PROJEKTU

Dzieci znajdują w klasie podrzuconą kartkę. Okazuje się, że jest to „Kartka z pamiętnika Świętego Mikołaja”. (Podręcznik „Razem w szkole cz. 4.) Nauczyciel odczytuje treść kartki. Rozmowa z dziećmi na temat wysłuchanych treści przebiega wg pytań:
1. Czym zajmuje się Święty Mikołaj?
2. W jaki sposób można się z nim porozumiewać?
3. W jaki sposób zdobyć więcej informacji o tej ważnej osobie?
Pomysły dzieci zapisujemy na tablicy:
- możemy napisać list,
- odwiedzić przez internet wioskę Świętego Mikołaja,
- możemy poszukać go w różnych krajach Europy.
N.- Macie bardzo ciekawe pomysły, ale zanim przystąpimy do pracy, musimy ustalić pewne zasady i spisać umowę.
Umowa:
1. Będziemy pracować codziennie po 2-3 godziny.
2. Dzielimy się zadaniami i ustalamy, kiedy będziemy się nimi zajmować.
3. Będziemy wspólnie pracować ( w grupach).
4. Projekt kończymy wystawą i prezentacją prac.
5. Oceniamy pomysłowość, pracowitość, estetykę i poprawną budowę prac pisemnych.

N. wiesza spisaną umowę na widocznym miejscu. Uczniowie dzielą się na czteroosobowe grupy.
1 spotkanie: List do Świętego Mikołaja. Czas pracy: 2 godziny.
Efektem pracy dzieci ma być napisany list do Świętego Mikołaja, ustalenie drogi listu od nadawcy do adresata, przypomnienie pojęć: nadawca, adresat, kod pocztowy, odbiorca.

Praca w grupach: dzieci redagują list do Świętego Mikołaja. N. dokonuje korekty prac. Następnie uczniowie przepisują list na kartkę, adresują kopertę.
W dalszej części ustalamy co dzieje się z listem po napisaniu. Grupy układają we właściwej kolejności historyjkę obrazkową „Od nadawcy do odbiorcy”. Każda grupa przygotowuje swoją pracę w formie plakatu. Na zakończenie każda grupa prezentuje swoją pracę, wspólnie ją omawiając.


N. – Na następnych zajęciach musimy się dowiedzieć, dokąd zawędruje nasz list. Może w domu przemyślicie to zagadnienie.

2 spotkanie: Wioska Świętego Mikołaja. Czas pracy: 3 godziny.
Efektem pracy dzieci ma być zgromadzenie informacji o miejscu zamieszkania Świętego Mikołaja, zapisanie ich i umieszczenie na gazetce. Uczniowie poznają też sposoby zdobywania informacji.

W celu zapoznania dzieci z tematem zajęć N. proponuje rozszyfrować hasło (zapisane za pomocą znaków czcionki Windings):

GDZIE MIESZKA ŚWIĘTY MIKOŁAJ?

Aby rozszyfrować je należy zamienić znaki na litery, gdzie (należy podać dzieciom odpowiedniki czcionki Windings. Ze względu na wymogi publikacji nie mogę ich tutaj zamieścić.)

a ą d c ć d e ę f g h i j
k l ł m n ń o ó p r s ś t
u w y z ź ż ?

N. – zgodnie z hasłem, które odczytaliście chcemy dzisiaj dowiedzieć się więcej o Świętym Mikołaju. Jak można tego dokonać?
U. – Można dowiedzieć się tego z naszego podręcznika, czasopism, książek, Internetu.
N. -W takim razie w grupach zbierzcie te informacje. Możecie wykorzystać zgromadzone w klasie materiały (przyniesione przez dzieci i nauczyciela- książki, bajki, kolorowanki, mapa konturowa Europy, zdjęcia z czasopism, materiały plastyczne, ). Postarajcie się także o wykonanie pracy plastycznej ilustrującej pracę lub miejsce zamieszkania Mikołaja wg własnego pomysłu.

N.- Pracowaliście nad zgromadzeniem informacji o miejscu zamieszkania Świętego Mikołaja. Proszę teraz o zaprezentowanie swoich prac.

3 spotkanie: Święty Mikołaj w krajach Europy. Czas pracy: 2 godziny.
Efektem pracy są poprawne wypowiedzi pod względem gramatycznym i stylistycznym.

Wprowadzeniem do tematu jest pogadanka na temat:
- Czym zajmuje się Święty Mikołaj?
- Kogo obdarowuje prezentami?

N. - Dziś zajmiemy się tropieniem Świętego Mikołaja po różnych krajach Europy. Wykorzystamy w tym celu zgromadzone czasopisma, książki i opowiadania. Można także wykonać także flagę wybranego przez siebie państwa oraz zaznaczyć prezentowany kraj na mapie konturowej Europy, którą przygotowałam. Możecie wykorzystać zgromadzone materiały. Wszystkie informacje zamieście na plakacie. Przystąpimy teraz do losowania nazwy kraju, którym się zajmiecie. W ofercie: Szwecja, Anglia, Francja, Niemcy, Włochy, Czechy, Austria.
Uczniowie w sześciu grupach pracują nad zadaniem. Nauczyciel czuwa nad poprawnością pisanych tekstów. Przypomina o estetyce.
Na koniec grupy prezentują swoje prace.

4 spotkanie: Przygotowanie wystawy. Czas pracy: 2 godziny.
Efektem pracy dzieci jest przygotowanie wystawy ( w klasie) prac oraz złożenie sprawozdania ustnego z podjętych działań i ocena projektu każdej grupy.

N.- Pracowaliście kilka dni nad tematem dotyczącym Świętego Mikołaja. Dzisiaj podsumujemy efekty naszych starań.
Proszę w przygotowanym miejscu wystawić swoje prace i w grupach przygotować odpowiedzi na pytania: Co zrobiliście? Jak pracowali członkowie grupy? Kto w grupie pracował najwięcej, a kto najmniej? Kto miał ciekawe pomysły? Z czym były trudności?
Uczniowie rozmawiają o efektach swojej pracy, następnie oceniają jej rezultaty.
Grupy prezentują swoje raporty.

Ocena projektu:
1. Dokonanie samooceny- efektu pracy grupy i włożonego wkładu. Każdy z członków dokonuje samooceny, wypełniając Kartę samooceny. Każde dziecko otrzymuje kartę samooceny, na której uzupełnia kółka symbolizujące ich wybraną miną. W karcie zawarte są pytania o ich udział w przeprowadzeniu projektu:

Czy brałeś udział w podejmowaniu decyzji przez grupę ?
Czy z powierzanych Ci w grupie zadań wywiązałeś się dobrze?
Czy byłeś zaangażowany w pracę grupy?
Czy jesteś zadowolony z własnego wkładu w pracę grupy?

2.Ocena przez nauczyciela wg kryteriów zamieszczonych w Karcie oceny prezentacji.

Zgodność produktu z problematyką projektu – 5 pkt.
Pomysłowość wykonania – 5 pkt.
Zawartość informacji – 5 pkt.
Estetyka wykonania– 5 pkt.
Możliwość praktycznego zastosowania w życiu codziennym– 5 pkt.


Opracowała mgr Urszula Urbańska - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.