X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 1466
Przesłano:
Dział: Gimnazjum

Procedury pierwotne - kl.III - gimnazjum

ARKUSZ HOSPITACJI


Imię i nazwisko hospitowanego nauczyciela
Przedmiot informatyka kl. III
Data

Plan metodyczny lekcji (wypełnia hospitowany)

Temat Procedury pierwotne

Dział Lekcje z żółwiem

Główny cel lekcji:
uczeń:
- stosuje zasady trybu bezpośredniego przy konstrukcjach geometrycznych

Cele operacyjne:
I. Wiadomości
A. Zapamiętanie wiadomości
uczeń:
- wymienia polecenia stosowane w programie do pracy w trybie bezpośrednim ( np, pw, lw, pod, opu, ws, ukp, ugp)

B. Zrozumienie wiadomości
uczeń:
- wyjaśnia znaczenie procedur pierwotnych stosowanych na lekcji

II. Umiejętności
C. Stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych
uczeń:
- rysuje proste rysunki w trybie bezpośrednim z wykorzystaniem poleceń pierwotnych grafiki żółwia,
- określa prawidłowo kierunki obrotu żółwia w różnych, nietypowych jego położeniach,
- porusza się po ekranie bez rysowania kreski,
- stosuje zmiany koloru i grubości pisaka

D. Stosowanie wiadomości w sytuacjach problemowych
uczeń:
- planuje system rozmieszczenia i wielkość figur tak by wszystkie zmieściły się na wspólnym ekranie graficznym

Postawy:
- aktywny udział w zajęciach

Metody pracy:
- lekcja ćwiczeniowa

Formy pracy:
- praca indywidualna

Środki dydaktyczne:
- program Logomocja

Przebieg lekcji:

Faza wstępna
- określenie tematu i celów lekcji,
- omówienie ćwiczeń i ich realizacja

Faza główna
- nadzór pracy ucznia,
- ocena punktowa zadań

Faza końcowa
- całościowa ocena pracy na lekcji

Praca domowa:
Podstawowa
Odszukaj i wypisz znane języki programowania.
Ponadpodstawowa
W oparciu o jaki język programowania powstał program Logomocja?

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.