X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 1459
Dział: Gimnazjum

Definiowanie procedur - język Logo kl.III - arkusz hospitacji

Imię i nazwisko hospitowanego nauczyciela

Przedmiot informatyka kl. III

Data

Plan metodyczny lekcji (wypełnia hospitowany)

Temat Definiowanie procedur
Dział Lekcje z żółwiem

Główny cel lekcji:
uczeń:
- wyjaśnia zasady i konstruuje procedury rysowania figur geometrycznych

Cele operacyjne:
I. Wiadomości
A. Zapamiętanie wiadomości
uczeń:
- wymienia etapy pisania procedur
B. Zrozumienie wiadomości
uczeń:
- wyjaśnia zapis procedury rysowania kwadratu, trójkąta równobocznego i prostokąta
II. Umiejętności
C. Stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych
uczeń:
- konstruuje procedury zgodnie z przyjętym schematem
D. Stosowanie wiadomości w sytuacjach problemowych
uczeń:
- proponuje zapis procedur dla poszczególnych figur stosując metodę powtórzeń

Postawy:
- aktywny udział w zajęciach

Metody pracy:
- lekcja ćwiczeniowa

Formy pracy:
- praca indywidualna

Środki dydaktyczne:
- program Logomocja, tablica

Przebieg lekcji:
Faza wstępna:
- czynności porządkowe (zdyscyplinowanie grupy, sprawdzenie obecności),
- określenie tematu i celów lekcji,
- przedstawienie zasad pisania procedur,

Faza główna
- nadzór pracy ucznia,
- ocena aktywności i logicznej pracy na zajęciach,

Faza końcowa
- podsumowanie lekcji (metoda trybu bezpośredniego a korzyści płynące z pisania procedur)

Praca domowa:
Podstawowa
Odszukaj polecenia żółwia służące do zmiany kolorów figur.

Ponadpodstawowa
Wykonaj procedurę dom stosując informacje z lekcji.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.