X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 1458
Dział: Gimnazjum

Graficzna prezentacja wyników - arkusz hospitacji

Imię i nazwisko hospitowanego nauczyciela
Przedmiot informatyka kl. II
Data

Plan metodyczny lekcji (wypełnia hospitowany)

Temat Graficzna prezentacja wyników
Dział Lekcje z liczbami i zbiorami danych

Główny cel lekcji:

uczeń:
- projektuje i realizuje zadanie stosując nabyte umiejętności pracy w arkuszu kalkulacyjnym i edytorze tekstu

Cele operacyjne:

I. Wiadomości
A. Zapamiętanie wiadomości
uczeń:
- definiuje pojęcia: komórka, adres komórki, blok komórek, adres bloku komórek, formuła obliczeniowa,
- ilustruje plan wycieczki (reklama)

B. Zrozumienie wiadomości
uczeń:
- wyjaśnia zasady tworzenia formuł obliczeniowych w arkuszu kalkulacyjnym

II. Umiejętności
C. Stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych
uczeń:
- projektuje tabelę - cennik wydatków,
- konstruuje wykresy - graficzny obraz kosztorysu,
- stosuje pracę w dwóch programach (arkusz kalkulacyjny + edytor tekstu)
D. Stosowanie wiadomości w sytuacjach problemowych
uczeń:
- proponuje plan wycieczki

Postawy:
- aktywny udział w lekcji
Metody pracy:
- ćwiczenia z użyciem arkusza kalkulacyjnego i edytora tekstu
Formy pracy:
- praca indywidualna
Środki dydaktyczne:
- arkusz kalkulacyjny, edytor tekstu, tablica


Przebieg lekcji:
Faza wstępna
- określenie tematu i celów lekcji,
- omówienie zadań,
- przystąpienie do realizacji ćwiczeń

Faza główna
- nadzór pracy ucznia,
- ocena punktowa wykonywanych zadań

Faza końcowa
- ocena całościowa po skończonej pracy

Praca domowa:
Podstawowa
Jakie jest zastosowanie formuły "licz.jeżeli"?

Ponadpodstawowa
Przedstaw działanie formuły "licz.jeżeli" wykonując tabelę w arkuszu kalkulacyjnym. Prace proszę dostarczyć na dyskietce.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.