X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 1449
Dział: Gimnazjum

Program naprawiający dla klasy I gimnazjum

Czas realizacji: II semestr roku szkolnego 2007/2008

PROGRAM OPRACOWANY ZOSTAŁ NA PODSTAWIE:

1. Analizy realizacji przez uczniów obowiązku szkolnego
2. Uwag nauczycieli
3. Osiąganych przez uczniów bardzo słabych wyników nauczania (klasyfikacja sem.I)
4. Problemów wychowawczych z uczniami
5. Obserwacji środowiska uczniowskiego
6. Rozpoznania problemów rodzinnych uczniów
7. Rozmów z uczniami i ich rodzicami

CELE PROGRAMU:

1. Integracja zespołu klasowego
2. Poprawa frekwencji ( zmniejszenie liczby godzin nieobecnych nieusprawiedliwionych)
3. Zwiększenie dyscypliny na lekcjach
4. Poprawa wyników nauczania
5. Podniesienie poziomu kultury osobistej uczniów
6. Wzmocnienie pozytywnych zachowań
8. Rozbudzenie wiary u uczniów we własne siły i możliwości
8. Zainteresowanie uczniów różnymi formami spędzania czasu wolnego


Zadania wychowawcy:
• organizacja wspólnych zajęć poza szkołą
• motywacja uczniów do nauki
• nagradzanie pochwałą uczniów za ich pozytywne działania, osiągnięcia - na forum klasy, na zebraniu rodziców
• poznanie problemów dzieci (indywidualne rozmowy z dziećmi, rodzicami)
• wskazywanie dzieciom sposoby rozwiązywania własnych problemów,
• wskazywanie dróg do osiągnięcia sukcesu w życiu
• w miarę możliwości kontaktowanie się pisemnie lub telefonicznie z rodzicami w przypadku dłuższej nieobecności w szkole, godzin nieusprawiedliwionych

Zadania nauczycieli:
• współdziałają i komunikują się ze sobą we wszystkich sprawach dotyczących uczniów.
• prowadzą zajęcia w sposób atrakcyjny z użyciem różnorodnych metod aktywizujących ucznia
• nauczyciele potrafią postępować z dziećmi trudnymi, wymagającymi specjalnego podejścia i cierpliwości
• weryfikacja i dostosowanie programu do możliwości uczniów
• nagradzanie pozytywnych działań i zachowań na koniec każdej lekcji
• poszerzają zakres nagród nad karami
• angażują uczniów do organizacji imprez szkolnych, akademii, w konkursach itp.

Zadania rodziców:
• współpracują ze szkołą
• stały kontakt z wychowawcą
• motywują dzieci do nauki
• informują na bieżąco wychowawcę o przyczynach nieobecności dziecka w szkole
• współtworzą spójny plan oddziaływań wychowawczych


Zadania uczniów:
• przebudowują swoją hierarchię wartości i potrzeb
• korzystają ze wskazanej przez nauczycieli pomocy w nauce
• uczą się kultury
• uczą się odpowiedzialności za swoje zachowanie i wyniki w nauce
• wierzą we własne siły
• reagują na niewłaściwe zachowania kolegów
• uczniowie poszukują akceptacji, poczucia przynależności do grupy i chcą osiągnąć sukces

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.