X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 14484
Dział: Przedszkole

Plan działań wspierających dla dzieci 5-6 letnich z zaburzonym rozwojem emocjonalnym

Plan działań wspierających dla dzieci 5-6 letnich z zaburzonym rozwojem emocjonalnym w roku szkolnym 2011/2012.

Obszar obejmowany wsparciem:
- Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych.

Okres realizacji planu:
- Do końca pierwszego semestru roku szkolnego 2011/2012.

Cele:
- Kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek.
- Budzenie wiary we własne siły.

Cele szczegółowe:
- wzmacnianie poczucia własnej wartości
- rozwijaniu inteligencji emocjonalnej dzieci
- niwelowanie i minimalizowanie leków i niepokojów
- wdrażanie do zachowań akceptowanych społecznie.

Formy pomocy:
- Zajęcia grupowe prowadzone przez nauczyciela w ramach czasu do dowolnego zagospodarowania.
- Indywidualizacja pracy podczas zajęć zorganizowanych – dostosowanie wymagań do możliwości rozwojowych dziecka objętego pomocą.

Działania, w tym zakresie zakres dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb i możliwości dzieci:
- Przygotowanie przez nauczyciela zestawu ćwiczeń relaksacyjnych np. wg Jacobsona, Shultza.
- Przygotowanie zestawu ćwiczeń prowadzonych metodą muzykoterapii, bajkoterapii, pedagogiki zabawy.
- Budowanie u dziecka poczucia wartości, zadowolenia z własnej pracy, docenianie trudu prowadzącego do osiągnięcia sukcesu.
- Organizowanie współpracy z rodzicami, tak, aby mogli wspomagać dziecko w domu.

Metody pracy z uczniem:
- Relaksacja np. wg Jacobsona, Shultza (rozładowanie napięcia mięśniowego oraz emocjonalnego).
- Bajkoterapia (identyfikacja z postawami bohatera opowieści)
- Muzykoterapia.
-Techniki parateatralne(stosowane w pracy z dziećmi z zaburzeniami emocjonalnymi).
- Metoda KLANZY - pedagogika zabawy.

Zakres współdziałania przedszkola/szkoły z innymi podmiotami (w zależności od potrzeb):
Współdziałanie z rodzicami:
- Rozmowa wspierająca.
- Przygotowanie materiałów edukacyjnych dla rodziców.
- Określenie zakresu wspomagania dziecka w domu.

Podpisy:
- Osób przygotowujących plan działań.
- Dyrektora.

Opracowanie:
- Podpis wychowawcy.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2018 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.