X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 14290
Przesłano:
Dział: Internat

Scenariusz V Międzyszkolnego Integracyjnego Konkursu Plastycznego "Kartka świąteczna bożonarodzeniowa"

Scenariusz
V Międzyszkolnego Integracyjnego Konkursu Plastycznego
„Kartka świąteczna bożonarodzeniowa”

Termin: grudzień 2011 r.
Uczestnicy:
Konkurs skierowany jest do uczniów Szkół Podstawowych, Szkół Podstawowych z Oddziałami Integracyjnymi oraz Szkół Podstawowych Specjalnych.
Koordynator i prowadząca: Jadwiga Jasionczak
Temat: „Kartka świąteczna bożonarodzeniowa" Rodzaj zajęć:
konkurs plastyczny międzyszkolny.
Cele zajęć:
rewalidacyjne:
- usprawnianie motoryki małej;
- doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej.
ogólne:
- kultywowanie tradycji i zwyczajów związanych ze świętami bożonarodzeniowymi;
- wyrabianie estetyki i poczucia piękna poprzez ekspresję plastyczną;
- rozwijanie i poszerzanie kreatywności wśród dzieci i młodzieży;
- wyrabianie więzi emocjonalnej z rodziną i bliskimi poprzez redagowanie życzeń
świątecznych;
- umożliwienie prezentacji twórczości plastycznej dzieci i młodzieży szerszemu kręgowi
odbiorców poprzez wystawę pokonkursową;
- integracja uczniów ze szkół podstawowych powiatu chełmskiego.
operacyjne: wychowanek:
- potrafi samodzielnie wykonać pracę plastyczną na określony temat;
- zna symbole i tradycje związane ze świętami bożonarodzeniowymi; - potrafi pomysłowo dobrać technikę plastyczną wykonywanej pracy;
- rozwija swoje zainteresowania i talent oraz ma możliwość prezentacji własnych osiągnięć; - estetycznie wykonuje pracę plastyczną na wskazany temat.

Metody:
- podająca- rozmowa;
- eksponująca- ekspozycja prac;
- praktycznego działania.

Formy pracy:
- indywidualna – wykonywanie prac,
- zbiorowa – spotkanie integracyjne dzieci i młodzieży.

Środki dydaktyczne:
- materiały plastyczne, prace dzieci i młodzieży- kartki świąteczne; - dyplomy, podziękowania;
- wystawa pokonkursowa prac.

Plan działań:

I. Opracowanie regulaminu i karty zgłoszeniowej do konkursu.
II. Rozesłanie zaproszeń i regulaminu do placówek.
III. Umieszczenie regulaminu konkursu na stronie internetowej placówki.
IV. Zgromadzenie i posegregowanie prac.
V. Powołanie komisji konkursowej- obrady jury, wyłonienie laureatów.
VI. Sporządzenie protokołu pokonkursowego.
VII. Powiadomienie uczestników o wynikach konkursu.
IX. Zamieszczenie protokołu pokonkursowego, listy laureatów oraz zdjęć nagrodzonych prac na stronie internetowej placówki.
X. Zorganizowanie galerii pokonkursowej w placówce.
XI. Spotkanie integracyjne i uroczyste rozdanie dyplomów i nagród.
XII. Sporządzenie protokołu z uroczystego rozdania dyplomów i nagród

Opracowała Jadwiga Jasionczak

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.