X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 14291
Przesłano:
Dział: Internat

Kulig - impreza plenerowa

Impreza plenerowa „KULIG”
Zorganizowana dla dzieci i młodzieży Internatu ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego

I. Czas trwania: 15.30- 18.30
II. Miejsce: Tereny Leśnictwa Husynne w miejscowościach Zalasocze i Teosin.
III. Organizatorzy: Jadwiga Jasionczak, Katarzyna Sokaluk, Joanna Nizioł
IV. Temat: „Zimowe zabawy na śniegu- kulig”

V. Cele ogólne:
- promowanie aktywnych form wypoczynku zimowego,
- uświadomienie konieczności zachowania bezpieczeństwa podczas zabaw zimowych oraz w czasie uprawiania sportów zimowych,
- zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa w czasie jazdy kuligiem,
- zapewnienie bezpieczeństwa, dobrego samopoczucia- radości i szczęścia podczas sanny,
- integracja grup wychowawczych w czasie wspólnej zabawy,
- uwrażliwianie na piękno krajobrazu zimowego.

VI. Cele rewalidacyjne:
- rozwijanie orientacji przestrzennej,
- doskonalenie umiejętności myślenia przyczynowo – skutkowego,
- utrwalanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem,
- redukowanie napięć emocjonalnych,
- usprawnianie koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej;
- rozwijanie spostrzegawczości, koncentracji uwagi, logicznego myślenia;
- doskonalenie sprawności manualnych,
- rozwijanie wiary we własne siły i możliwości,
- wzajemna pomoc koleżeńska w toku zabaw.

VII. Cele operacyjne- wychowanek:
- chętnie uczestniczy w aktywnych formach wypoczynku zimowego,
- przestrzega zasad bezpieczeństwa w czasie zabaw zimowych, stosuje się do regulaminu imprezy,
- odróżnia miejsca do zabaw zimowych- bezpieczne od niebezpiecznych,
- dostrzega piękno krajobrazu zimowego,
- używa zwroty grzecznościowe i zgodnie współdziała w grupie,
- zna i śpiewa piosenki o tematyce zimowej,
- integruje się z rówieśnikami,
- rozumie konieczność dokarmiania zwierząt leśnych zimą.

VIII. Metody:
- słowna- pogadanka, objaśnienie,
- czynna- praktyczne działanie
- metoda oparta na obserwacji

IX. Formy pracy:
- indywidualna
- grupowa

X. Środki dydaktyczne:
- zaprzęgi konne
- sanki
- drewno na opał
- kiełbasa, chleb, musztarda, gorąca herbata, kubki
- kijki do pieczenie
- aparaty fotograficzne
- pochodnie

Przebieg imprezy:

1. Zbiórka dzieci i młodzieży uczestniczącej w kuligu przed budynkiem Ośrodka o godz. 15.30.
2. Przypomnienie zasad bezpieczeństwa podczas zabaw zimowych. Zapoznanie z regulaminem imprezy.
3. Grupowe przybycie wychowanków do miejsca startowego ul. Zwycięstwa- godz. 16.00.
4. Przygotowanie sań- bezpieczne połączenie sanek z zaprzęgami konnymi.
5. Zimowa sanna- jazda wytyczoną trasą, podziwianie uroków zimy, śpiewanie znanych piosenek o tematyce zimowej.
6. Na polanie- zabawy na śniegu: toczenie kul śnieżnych, rzuty śnieżkami na odległość i do celu. Rozstrzygnięcie konkursów.
7. Przygotowanie ogniska, pieczenie kiełbasek, śpiewanie piosenek, obserwacja piękna krajobrazu zimowego- fotografowanie.
8. Rozłożenie karmy dla zwierząt leśnych w paśnikach.
9. Sanna- droga powrotna z pochodniami i śpiewem na ustach.
10. Bezpieczny powrót do placówki, podsumowanie imprezy.

Opracowała:
Jadwiga Jasionczak

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.