X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 13780
Dział: Biblioteka

Unia u nas - projekt edukacyjny

Projekt: Unia u nas
Opiekun Agnieszka Marczykowska i Renata Matsili.

Czas pracy nad projekt: od października do stycznia

Cel: Jakie korzyści wypływają z przynależności naszego kraju do UE

Cele szczegółowe:
- Uczniowie poznają zasady funkcjonowania UE i istotę przewodnictwa w Radzie UE
- samodzielnie poszukują informacji
- doskonalą umiejętność posługiwania się sprzętem audiowizualnym
- poznają instytucje w naszym regionie, które współpracują z UE
- zwrócą uwagę rolę Polski w UE podczas prezydencji
- rozwiną umiejętność pracy w zespole i kulturalnego słuchania innych, dzielenia się pracą,
- będą mieli okazję do wyzwalania ekspresji twórczej i wszechstronnego rozwijania osobowości
- dowiedzą się jakie inwestycje w naszym regionie powstały z wykorzystania środków unijnych

Zakładane efekty
- wykazują się umiejętnością pracy w kilkuosobowych zespołach,
- przygotowują plakaty w wyznaczonym terminie
- posiadają wiedzę z zakresu historii UE
- doceniają wagę przewodnictwa w UE
- potrafią wykorzystać dostępne im zasoby biblioteki szkolnej, Internetu w celu zdobycia informacji
- przedstawiają własne propozycje scenariuszy i wywiadów
- samodzielnie tworzą filmy i obrabiają zdjęcia

Zadania
1.Zbieranie informacji na temat Rady Unii Europejskiej, Trio Prezydencji, Prezydencji w UE(Do końca października)
2.Udział w imprezach organizowanych w naszym regionie dotyczących prezydencji w UE (do połowy listopada)
3.Przeprowadzenie wywiadu z Urzędnikiem Gminy w sprawie inwestycji unijnych. Przygotowanie pytań do wywiadu (do połowy grudnia)
4.Przygotowanie na podstawie zdobytych informacji scenariusza oraz nakręcenie krótkiego filmu o Prezydencji Polski w UE(do końca stycznia)
5.Zaprezentowanie się przed społecznością szkolną
Efekty
1.Przygotowanie plakatu zawierającego znalezione informacje
2.Przygotowanie zdjęć lub filmu z imprezy
3.Przygotowanie wywiadu
4.Nakręcenie filmu krótkometrażowego
5.Przygotowanie prezentacji połączonej z wykonanymi filmikami
Źródła
1.Internet, czasopisma, biblioteka
2.Imprezowy w regionie, aparat fotograficzny, kamera
3.Rozmowa z urzędnikiem, aparat fotograficzny, kamera, pytania
4.Zdobyte wcześniej informacje, scenariusz filmu, program Stop Motion Animation do tworzenia filmów
5.Zdobyte informacje oraz film i zdjęcia

Opis projektu
1.Zespół pracujący nad projektem liczy od 5 do 8 osób
2. Każdy zespół otrzymuje do wykonania zadanie-przygotowanie plakatu
3. Jeden zespół uczestniczy w imprezach regionalnych inny przeprowadza wywiady w Urzędzie Gminy
4. Zespoły samodzielnie przygotowują zdjęcia i filmy z wykonanych zadań
5. Zespoły przygotowują scenariusze do krótkich filmików
6. W programie Stop Motion Animation kręcą soje filmiki
7. Wykonania projektu zostanie ocenione zgodnie z podanymi kryteriami
8. Każdy zespół musi odbyć przynajmniej 4 konsultacje. Na pierwszej konsultacji należy przedstawić plan wykonania całości na następnych zaprezentować co zostało zrobione

Informacje dodatkowe
Projekt ma charakter poznawczy.
Uczniowie poszerzają swoja wiedzę z historii UE i z roli przewodnictwa w UE naszego kraju. Uczą się posługiwaniem sprzętem audiowizualnym (przy robieniu i obróbce zdjęć oraz filmów z uroczystości, poznają nowe programy komputerowe i tworzą własne filmy).

Agnieszka Marczykowska Renata Matsili

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.