X Portal Edux.pl używa plików cookie. Korzystając z naszych stron wyrażasz zgodę na ich stosowanie zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki. Więcej informacji » tutaj «.

Numer publikacji: 13463
Dział: Gimnazjum

Projekt edukacyjny - W komunii z Bogiem poprzez sakrament bierzmowania

KARTA PROJEKTU EDUKACYJNEGO

Obszar projektu: Religia katolicka
Temat projektu: „W komunii z Bogiem poprzez sakrament bierzmowania”
Uczniowie biorący udział w projekcie: 5-6 osobowa grupa uczniów klas 2

Cele edukacyjne projektu:
1.Dokładne poznanie teologii sakramentu bierzmowania.
2.Poznanie treści listu Episkopatu Polski na rok duszpasterski 2011.
3.Uczestniczenie w dalszym przygotowaniu do sakramentu bierzmowania.
4.Świadome uczestnictwo w misji i zadaniach Kościoła.

Cele praktyczne projektu:
1.Kształtowanie umiejętności pracy w grupie i wzięcia odpowiedzialności za pracę swoją i całego zespołu.
2.Ćwiczenie umiejętności posługiwania się Pismem św.
3.Refleksja nad osobistą relacją z Panem Bogiem.
4.Refleksja nad swoim przygotowaniem do sakramentu bierzmowania.
5.Podjęcie odpowiedzialności za swoją wiarę.

Planowane działania:
1.Ustalenie sekretarza grupy i osoby kontaktowej (lidera).
2.Znalezienie tekstów biblijnych i z KKK dotyczących sakramentu bierzmowania.
3.Przygotowanie wywiadu z osobą przygotowującą się do przyjęcia sakramentu bierzmowania.
4.Znalezienie świadectw w internecie i gazetach.
5.Przygotowanie zdjęć z uroczystości.
6.Pomysły własne grupy.

Harmonogram:
Spotkanie pierwsze: Poznanie zakresu prac i ustalenie harmonogram pracy. Wybranie formy pracy. Podział obowiązków.

Spotkanie drugie: Po 2 tygodniach – przyniesienie zebranych materiałów. Wskazanie braków. Przekazanie materiałów osobie, która będzie składać projekt. Dać 3 dni na uzupełnienie braków.

Spotkanie trzecie: Po 3,5 tygodniach – obejrzenie prezentacji grupy. Poprawki.

Spotkanie czwarte: Po prezentacji – podsumowanie i ocena pracy grupy.

Czas realizacji: 4 tygodnie.

Sposób prezentacji: wytwór pracy: album lub prezentacja multimedialna;
w wyniku pracy (album, prezentacja) powinny się znaleźć następujące informacje: źródło tematu, definicja, rozumienie tematu, rozwinięcie – zdjęcia, teksty lub inne materiały wraz z opisami, potwierdzone cytatami; album powinien obejmować minimum 10 stron (A4 lub A3) oraz stronę tytułową wraz z danymi autorów; prezentacja powinna się składać z minimum 15 slajdów oraz slajd tytułowy wraz z danymi autorów lub być filmem minimum 3 minutowym;
prezentacja powinna mieć miejsce przed klasą, z której pochodzi grupa lub w wyznaczonym terminie

Ocena projektu:
Kryteria oceny: a) samodzielność, pomysłowość, innowacyjność;
b) współpraca, zaangażowanie, rola w grupie;
c) przygotowanie zadań wg harmonogramu;
d) prezentacja.

Forma: każdą z kategorii oceniamy punktami, w których 3 punkty oznaczają wzorowo, bardzo dobrze; 2 punkty – wystarczająco; 1 punkt – niewystarczająco. Każda osoba zostaje oceniona przez: siebie, grupę i nauczyciela, a zatem maksymalnie może otrzymać 4 x 3 x 3 = 36 punktów.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2018 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.