X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 13456
Dział: Gimnazjum

Rola rodziców i nauczycieli w procesie podejmowania decyzji zawodowej przez uczniów gimnazjum

Już niebawem Państwa dzieci staną przed dylematem- jaka szkołę wybrać i w jakim zawodzie pracować, aby osiągnąć satysfakcję.
To właśnie Państwo jesteście ich pierwszymi doradcami- kształtujecie stosunek dziecka do pracy, wdrażacie je do niej poprzez stawianie pierwszych zadań i obowiązków.
Należy jednak pamiętać, że rodzice- mimo dużego zaangażowania, chęci niesienia pomocy i dążenia do tego, aby ich dziecko miało dobrze płatną i mało absorbująca pracę – często podejmują decyzję wyboru szkoły za dziecko tłumacząc się tym, że wiedzą lepiej, jaka szkoła będzie najlepsza dla ich dziecka.
Szczególnie niebezpieczną dla dziecka jest sytuacja, w której rodzice stawiają mu zbyt wysokie wymagania, nieadekwatne do jego możliwości i umiejętności .Często rodzice nierealnie oceniają uzdolnienia swoich pociech, a nawet doradzają- lub narzucają im zawody, które przewyższają ich możliwości. Rodzice nie rozumieją zazwyczaj tego, że rzeczywisty interes ich dziecka polega na zdobyciu takiego zawodu, który odpowiadałby jego zainteresowaniom, zdolnościom i cechom temperamentu.
Również wiedza rodziców o czynnikach wpływających na trafne decyzje zawodowe, wymagania rynku pracodawców oraz instytucjach świadczących profesjonalna pomoc doradcza w aspekcie wyboru zawodu jest niska.
Dlatego tez bardzo ważna w tym okresie jest wzmożona współpraca rodziców ze szkołą w wyniku której rodzice będą potrafili wspierać swoje dziecko w poszukiwaniu drogi zawodowej.
Celem oddziaływań nauczycieli jest nie tylko dostarczanie rodzicom potrzebnych informacji, ale także rozbudzenie refleksji dotyczącej przyszłości zawodowej dziecka, kształcenie umiejętności rozpoznania zainteresowań dziecka i stymulowania jego wszechstronnego rozwoju.
Podejmowanie decyzji związanej z wyborem przyszłej drogi zawodowej jest procesem, w którym gimnazjalista powinien być w pełni samodzielny, ale nie osamotniony.
Aktywne uczestnictwo w procesie decyzyjnym wzmacnia poczucie współodpowiedzialności oraz wzmaga motywację ucznia do działania.
Poza rodzicami uczeń – w tym trudnym dla niego okresie- powinien mieć również wsparcie ze strony nauczycieli.
Gimnazjalista- podejmując decyzję zawodową nie zna rezultatu swoich działań- przeżywa wiele rozterek, zadaje wiele pytań, szuka wsparcia ze strony kolegów, rodziców i nauczycieli.
Dlatego tez bardzo istotna jest- w aspekcie planowania drogi szkolnej i zawodowej – ścisła współpraca rodziców i nauczycieli.

Barbara Muzyka

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.