X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 13464
Przesłano:
Dział: Gimnazjum

Projekt edukacyjny - W komunii z Bogiem poprzez sakrament pokuty i pojednania

KARTA PROJEKTU EDUKACYJNEGO

Obszar projektu: Religia katolicka
Temat projektu: „W komunii z Bogiem poprzez sakrament pokuty i pojednania”
Uczniowie biorący udział w projekcie: 5-6 osobowa grupa uczniów klas 2

Cele edukacyjne projektu:
1.Dokładne poznanie teologii sakramentu pokuty i pojednania.
2.Poznanie treści listu Episkopatu Polski na rok duszpasterski 2011.
3.Zachęta do częstego korzystania ze spowiedzi św.
4.Zachęta do pracy nad sobą i stałego nawracania się.
5.Świadome uczestnictwo w misji i zadaniach Kościoła.
Cele praktyczne projektu:
1.Kształtowanie umiejętności pracy w grupie i wzięcia odpowiedzialności za pracę swoją i całego zespołu.
2.Ćwiczenie umiejętności posługiwania się Pismem św.
3.Refleksja nad osobistą relacją z Panem Bogiem.
4.Refleksja nad osobistym przyjmowaniem sakramentu spowiedzi św.
5.Podjęcie odpowiedzialności za swoją wiarę.

Planowane działania:
1.Ustalenie sekretarza grupy i osoby kontaktowej (lidera).
2.Znalezienie tekstów biblijnych i z KKK dotyczących sakramentu pokuty i pojednania.
3.Przygotowanie wywiadu o tematyce przystępowania do spowiedzi św.
4.Znalezienie świadectw w internecie i gazetach.
5.Omówienie znaków widzialnych i niewidzialnych sakramentu.
6.Pomysły własne grupy.

Harmonogram:
Spotkanie pierwsze: Poznanie zakresu prac i ustalenie harmonogram pracy. Wybranie formy pracy. Podział obowiązków.

Spotkanie drugie: Po 2 tygodniach – przyniesienie zebranych materiałów. Wskazanie braków. Przekazanie materiałów osobie, która będzie składać projekt. Dać 3 dni na uzupełnienie braków.

Spotkanie trzecie: Po 3,5 tygodniach – obejrzenie prezentacji grupy. Poprawki.

Spotkanie czwarte: Po prezentacji – podsumowanie i ocena pracy grupy.

Czas realizacji: 4 tygodnie.
Sposób prezentacji: wytwór pracy: album lub prezentacja multimedialna;
w wyniku pracy (album, prezentacja) powinny się znaleźć następujące informacje: źródło tematu, definicja, rozumienie tematu, rozwinięcie – zdjęcia, teksty lub inne materiały wraz z opisami, potwierdzone cytatami; album powinien obejmować minimum 10 stron (A4 lub A3) oraz stronę tytułową wraz z danymi autorów; prezentacja powinna się składać z minimum 15 slajdów oraz slajd tytułowy wraz z danymi autorów lub być filmem minimum 3 minutowym;
prezentacja powinna mieć miejsce przed klasą, z której pochodzi grupa lub w wyznaczonym terminie

Ocena projektu:
Kryteria oceny:
a) samodzielność, pomysłowość, innowacyjność;
b) współpraca, zaangażowanie, rola w grupie;
c) przygotowanie zadań wg harmonogramu;
d) prezentacja.

Forma: każdą z kategorii oceniamy punktami, w których 3 punkty oznaczają wzorowo, bardzo dobrze; 2 punkty – wystarczająco; 1 punkt – niewystarczająco. Każda osoba zostaje oceniona przez: siebie, grupę i nauczyciela, a zatem maksymalnie może otrzymać 4 x 3 x 3 = 36 punktów.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.