X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 13406
Dział: Gimnazjum

Present Simple vs. Present Continuous - ćwiczenia

PRESENT SIMPLE or PRESENT CONTINUOUS

I. Wstaw czasownik z nawiasu w odpowiednim czasie i formie.

1. I................................ to school usually with my friends but today I .................................. alone.(go/go)
2. She ............................. a beautiful song at the moment.(sing)
3. She never....................... with her brother.(talk)
4. Tom and Ann .................................. Their house this week. (clean)
5. Jimmy ............................... an expensive car. (have got)
6. I like .................................. (take pictures).
7. She .......................... rude sometimes. (be)
8. My neighbour .............................. with his sister now. (watch TV)
9. Mike ....................................... his breakfast at home today but usually he
........................................ at school. (eat/eat)
10. My parents love............................. .(ski)
11. I have no time at the moment I ........................................ (do my homework).
12. Katy always ..................................... fruit at the market. (buy)
13. We ............................ playing computer games together at the moment. (play)
14. Tom often...................... football. (play)
15. I .............. piano every day (play)

II. Utwórz formę teraźniejszą podanych czasowników w trzeciej osobie liczby pojedynczej.(Present Simple)

Go-
Have-
Make-
Sing-
Do-
Sleep-
Fly-
Write-
Hear-
Listen-
Open-
Be-

III. Zamień czasowniki z czasu Present Simple na Present Continuous

eg. I play-I am playing

I go-
She goes-
We go-
He reads-
She sings-
Martin drives-
We cook-
They listen to the “Eska Radio”-
She calls Tom-

IV. Podane wyrazy występują w czasie Present Simple lub Present Continuous wpisz je do odpowiedniej rubryki.

Today. always, usually, this week, often, tonight, now, sometimes, at present, this month, never, this morning, seldom, every day, tomorrow,

Present Simple Present Continuous

V. Dokończ zdania o sobie lub o twojej rodzinie(Użyj odpowiedniego czasu):

1. I usually........................................ .............
on Mondays.
2. I never........................................
3. I seldom........................................
4. I always........................................
5. My mother never........................................
6. I........................................at the moment.
7. I........................................
this week.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.