X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 13405
Przesłano:
Dział: Gimnazjum

Plan tematów lekcji języka angielskiego dla klasy 1 gimnazjum na podstawie podręcznika Blockbuster 1

DZIAŁ
NR LEKCJI
TEMAT LEKCJI

Module 1 1. Names-imiona
2. Letters,colours&numbers-litery,kolory i liczby
3. School objects-przedmioty szkolne
4. Articles-przedimki
5. Subject pronouns-zaimki osobowe
6. Meet my pet!-poznaj moje zwierzędomowe
7. Greetings-pozdrowienia
8. Meet my family-poznaj moją rodzinę
9. Writing a letter-piszemy list
10. Famous Sports People-Sławni sportowcy
11. Colours-kolory
12. Vocabulary revision-powtórzenie słownictwa
13. Grammar revision-powtórzenie gramatyki
14. Test Module 1-Sprawdzian1
15. Poprawa sprawdzianu

Module 2 16. Let’s sing-zaśpiewajmy
17. UK info-informacje o UK
18. What’s your job? Jaki jest twój zawód?
19. Reading-czytanie
20. Where are you from?Skąd jesteś?
21. Countries and nationalities-kraje i narodowości
22. Nice people-mili ludzie
23. There is-There are-Tam jest-tam są
24. Greetings from-pozdrowienia z
25. Writing a postcard-piszemy kartkę pocztową
26. My town-moje miasto
27. Adjectives-przymiotniki
28. Capital cities-stolice
29. European capitals-stolice europejskie
30. Vocabulary revision-powtórzenie słownictwa
31. Grammar revision-powtórzenie gramatyki
32. Test Module 2-Sprawdzian 2
33. Poprawa sprawdzianu

Module 3 34. UK info-Informacje o UK
35. My bedroom-moja sypialnia
36. my livingroom-mój pokój gościnny
37. Households objects-przedmioty użytku domowego
38. Prepositions of place-przyimki miejsca
39. What have you got? Co masz?
40. Possesive adjectives-zaimki dzierżawcze
41. Plurals-liczba mnoga
42. Describing a room-opisywanie pokoju
43. Home-dom
44. Adresses-adresy
45. My home,my castle-mój dom,moja twierdza
46. Describing houses-opisywanie domów
47. Famous buildings-znane budynki
48. Perfect places-Idealne miejsca
49. Vocabulary revision-powtórzenie słownictwa
50. Grammar revision-powtórzenie gramatyki
51. Test Module 3-Sprawdzian 3
52. Poprawa sprawdzianu
53. Let’s sing-zaśpiewajmy
54. UK info-informacje o UK
55. Working with animals-praca ze zwierzętami
56. Parts of animals-części ciała zwierząt
57. Describing animals-opisywanie zwierząt
58. Making a presentation-robimy prezentację
59. I can-ja potrafię
60. Present Simple use-użycie czasu Present Simple
61. Present Simple exercises-ćwiczenia
62. Jobs-zawody
63. Telling the time-określanie czasu
64. Prepositions of time
65. Wild Animals-dzikiezwierzęta
66. Describing a tiger-opisujemy tygrysa
67. Safari Park-Park Safari
68. Animals-zwierzęta
69. Practicing Present Simple
70. Vocabulary revision-powtórzenie słownictwa
71. Grammar revision-powtórzenie gramatyki
72. Test Module 4-Sprawzian 4
73. Reading-czytani
74. Poprawa sprawdzianu

Module 4 75. Let’s sing-zaśpiewajmy
76. UK info-informacje o UK
77. Everyday activities-codzienne czynności
78. My daily routine-moja codzienna rutyna
79. Days of the week-dni tygodnia
80. Adverbs of frequency-przysłówki częstotliwości
81. Months&Seasons-Miesiące i pory roku
82. Prepositions of time-przyimki czasu
83. Present Simple negative-przeczenia w czasie Present Simple
84. Present Simple Interrogative-pytania w czasie Present Simple
85. Free time-czas wolny
86. Free time activities-czynności w czasie wolnym
87. People I love-Ludzie, których kocham
88. Character-charakter
89. Famous pe ople-sławni ludzie
90. Writing an article about Holly Marie-piszemy artykuł o Holly Marie
91. Springtime in the UK-wiosna w UK
92. Spring-wiosna
93. Writing poems-pisanie wierszy
94. Vocabulary revision-powtórzenie słownictwa
95. Grammar revision-powtórzenie gramatyki
96. Test Module 5-Sprawdzian 5
97. Poprawa sprawdzianu
98. Let’s sing-zaśpiewajmy
99. UK info-informacje o UK
100. How much i sit? Ile to kosztuje
101. Shopping-robienie zakupów
102. What’s for lunch?Co będzie na lunch?
103. Dishes-potrawy
104. In a restaurants-w restauracji
105. Countable nouns-reczowniki policzalne
106. Holiay plans-plany wakacyjne

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.