X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 12853
Przesłano:

Program integracyjno - adaptacyjny "Pierwszaki"

Program integracyjno – adaptacyjny

"Pierwszaki”

dla rodziców i uczniów klasy I szkoły podstawowej

Opracowanie
Zenobia Jakubiak


WSTĘP

Pierwsze doświadczenia szkolne mają znaczący wpływ na dziecko i jego dalszą karierę. Zdarza się, że dla wielu dzieci bardzo stresujące jest sprostanie nowym wymaganiom. Często trudno im się odnaleźć w nowej rzeczywistości i przełamać lęk przed pełnieniem jakże odmiennych niż dotychczas ról. Nie mniej lęku i zatroskania o swoje dziecko przejawiają rodzice.
Bardzo ważna jest pomoc pierwszakowi w odnalezieniu swego miejsca w nowym środowisku, a rodzicom w wyeliminowaniu strachu. Zdaniem wychowawcy jest stworzenie przyjaznej i otwartej atmosfery zarówno
w kontaktach z rodzicami, jak i wychowankami. Działania poczynione w tym kierunku warunkują pełną realizację zadań dydaktyczno – wychowawczych. Cel ten można osiągnąć poprzez organizowanie zajęć otwartych, w których rodzice będą spontanicznie włączani do zabaw i pracy z dziećmi. Również inne działania podejmowane przez rodziców na rzecz klasy pomogą w realizacji zadań szkoły.
Ogromny wpływ na szybką adaptację ma grupa rówieśnicza, która to wymaga jak najszybszej integracji.
Program ten ma, więc służyć adaptacji i integracji.

Odbiorcy:
Program skierowany jest do uczniów klasy I szkoły podstawowej oraz ich rodziców.

Podstawowe cele programu:
♦ Ułatwienie uczniom klasy I startu szkolnego poprzez udział w zajęciach ich rodziców.
♦ Pomoc w zlikwidowaniu niepokoju i napięcia zarówno u dzieci, jak i ich rodziców.
♦ Integrowanie zespołu klasowego.
♦ Zachęcenie rodziców do współpracy z wychowawcą oraz innymi pracownikami szkoły.
♦ Wskazywanie rodzicom ich znaczącej roli w procesie wychowania i nauce ich dzieci.

Termin realizacji:
Program realizowany będzie od 1 września 20..r. do 20 października 20..r.

Działania prowadzące do osiągnięcia celów będzie się odbywać:
♦ podczas zajęć edukacyjnych,
♦ w czasie wspólnych gier i zabaw,
♦ poprzez zajęcia ruchowe,
♦ w trakcie działalności plastycznej,
♦ poprzez pedagogizację rodziców.
♦ poprzez udział w uroczystościach klasowych i szkolnych,
♦ poprzez ankiety.

Przewidywane efekty:
♦ zintegrowanie zespołu rodziców, rodziców z wychowawcą i uczniami oraz uczniów,
♦ poznanie przez rodziców metod i form pracy nauczyciela kształcenia zintegrowanego,
♦ stworzenie życzliwej i miłej atmosfery w
kontaktach interpersonalnych,
♦ obserwacja przez rodziców własnego dziecka, ocena jego umiejętności, zasobu wiadomości na tle rówieśników,
♦ nabycie przez rodziców umiejętności pomocy dziecku,
♦ poznanie przez wychowawcę potrzeb i możliwości uczniów oraz oczekiwań rodziców.

Ewaluacja:
♦ Przeprowadzenie wśród rodziców i uczniów ankiet.
♦ Obserwacja i analiza zachowań uczniów.
♦ Analiza stopnia realizacji zaplanowanych działań.


Plan działań adaptacyjno – integracyjnych

Wrzesień

1.Dzień dobry, szkoło!
Udział rodziców w uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego :
- spotkanie ogólnoszkolne,
- spotkanie wychowawcy, uczniów i rodziców w klasie.

2.Poznajmy się!
Udział rodziców w zajęciach otwartych – zabawy integracyjne w kręgu.

3.Czy trzeba obawiać się szkoły?
Udział rodziców w zajęciach - otwartych edukacja polonistyczna.

4.Czy wiesz jak się zachować?
Udział rodziców w zajęciach otwartych – edukacja polonistyczna.

5.Z kim chciałbyś siedzieć w ławce?
Udział rodziców w zajęciach otwartych – edukacja matematyczna.

6.Poznaj swoją szkołę.
Udział rodziców w zajęciach otwartych – edukacja motoryczno – zdrowotna.

7.O czym będziesz się uczyć w szkole?
Udział rodziców w zajęciach otwartych – edukacja społeczna.

8.Wesołe harce i swawole.
Wspólne zabawy dzieci i rodziców połączone z grillowaniem.

9.Co warto wiedzieć o rodzinie dziecka? Przeprowadzenie ankiety wśród rodziców.

10.Co to jest dojrzałość szkolna? Pedagogizacja rodziców.

11. Wewnątrzszkolny System Oceniania.
Zapoznanie rodziców z WSO dla kształcenia zintegrowanego.


Październik
11.Moja rodzina.
Klasowy konkurs plastyczny – pomoc rodziców w wykonaniu prac.

12.Wspólnie przeżywamy uroczyste chwile. Wspólne planowanie i udział rodziców w ślubowaniu.

13.Jak możemy spędzać wolny czas?
Omówienie z rodzicami i uczniami organizacji zajęć pozalekcyjnych i kół zainteresowań.

14.Żeby w klasie było miło.
Urządzenie wspólnie z rodzicami kącika zieleni.

15.Umiem zachowywać się w szkole.
Jestem dobrym uczniem i kolegą. Zajęcia edukacyjne dla dzieci.


16. Przeprowadzenie ankiety wśród dzieci na temat znajomości zasad zachowania się w szkole i w klasie oraz cech dobrego ucznia i kolegi.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.