X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 12887
Przesłano:

Zjednoczenie państwa polskiego - scenariusz lekcji w klasie V

Zjednoczenie państwa polskiego- ostatni Piastowie. (2h)
Kl. V

Cele lekcji:
1. Uczeń zna postaci: Przemysł II, Władysław Łokietek, Kazimierz Wielki, Przemyślidzi.
2. Uczeń zna daty: 1295 r., 1320 r., 1364 r., 1370 r.
3. Uczeń wie w jaki sposób dokonało się zjednoczenie Polski po okresie rozbicia dzielnicowego.
4. Uczeń zna dokonania Kazimierza Wielkiego.
5. Uczeń ocenia znaczenie reform wprowadzonych przez Kazimierza Wielkiego.

Materiały pomocnicze:
podręcznik „Moja historia 5”, karty pracy.

Metody pracy:
Praca pod kierunkiem, praca indywidualna, elementy wykładu.

Przebieg lekcji I:
1. Czynności organizacyjno-porządkowe.
2. Uczniowie przy pomocy pytań nauczyciela przypominają co stało się z Polską w wyniku testamentu Bolesława Krzywoustego, określają jego datę.
3. Nauczyciel zawiesza na tablicy wizerunki wszystkich władców Polski do 1295 r. Przypomina postacie Mieszka I, Bolesława Chrobrego, Bolesława Krzywoustego.
4. Nauczyciel omawia próby zjednoczenia Polski po okresie rozbicia dzielnicowego. Omawia postać Przemysła II, zawiesza jego wizerunek na tablicy. N-l podkreśla, że w latach 1300-1306 w Polsce panowała dynastia czeskich Przemyślidów, zawiesza na tablicy ich portrety.
5. Uczniowie pod kierunkiem nauczyciela tworzą listę poznanych władców i lata panowania.

Mieszko I ok. 960- 992
Bolesław Chrobry 992- 1025
...
Bolesław Krzywousty 1102-1138
... rozbicie dzielnicowe
Przemysł II 1295-1300
Wacław II 1300-1305
Wacław III 1305-1306
Władysław Łokietek 1306-1333
Kazimierz Wielki 1333-1370
6. W domu uczniowie zaznaczają władców koronowanych.


Przebieg lekcji II:

1. Czynności organizacyjno-porządkowe.
2. Odczytanie zadania domowego.
3. N-l omawia zjednoczenie państwa przez Władysława Łokietka, koronację królewską, oznacza na mapie terytorium, które udało mi się zjednoczyć.
4. Uczniowie wykonują zadania z kart pracy. Nauczyciel ocenia pracę uczniów.
5. Uczniowie odpowiadają co oznaczała koronacja królewska dla władcy.
6. N-l opowiada o Kazimierzu Wielkim , jego polityce zagranicznej i wewnętrznej
7. Uczniowie sporządzają notatkę: reformy Kazimierza Wielkiego (wyjaśnienie pojęcia reforma).
8. N-l przedstawia uczniom na mapie zasięg terytorialny Polski za panowania Kazimierza Wielkiego.
9. N-l wyjaśnia uczniom sytuację po śmierci Kazimierza Wielkiego, który nie doczekał się męskiego potomka, i po którym koronę odziedziczył jego siostrzeniec z węgierskiej dynastii Andegawenów. Kazimierz Wielki ostatnim władcą z dynastii Piastów.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.