X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 12492
Przesłano:

Kartkówka z bloku państw komunistycznych i PRL - u

IMIĘ I NAZWISKO: ........................................ KLASA: ....... NR: .......

GRUPA 1

1. Wśród wymienionych wydarzeń dotyczących historii Polski wskaż to, które chronologicznie było pierwsze i to, które było ostatnie. W tabeli obok wydarzenia pierwszego wpisz cyfrę 1, obok ostatniego cyfrę 5.
A Pierwsze powojenne wybory do Sejmu.
B Podpisanie Konstytucji PRL
C Podpisanie „Porozumień sierpniowych”
D Pierwsze wolne wybory
E Przejęcie władzy przez Edwarda Gierka

2. Na podstawie charakterystyki zidentyfikuj osoby związane z polityką po II wojnie światowej. Wpisz imiona i nazwiska do tabeli.
A Po śmierci Józefa Stalina przejął władzę w ZSRR. Prowadził politykę destalinizacji.
B Stojąc na czele Komunistycznej Partii Czechosłowacji dążył do wprowadzenia tzw. socjalizmu z ludzką twarzą.
C Był pierwszym prezydentem w historii Polski po 1945 r.

3. Przyjrzyj się zamieszczonemu poniżej plakatowi i wykonaj polecenia.

a) Zinterpretuj ten plakat uwzględniając do jakiego odnosi się wydarzenia (podaj datę), do kogo jest skierowany i jaki ma charakter.
........................................
4. W tabeli opisano wydarzenia. Określ czy są one prawdziwe czy fałszywe, zapisując odpowiedni „prawda” lub „fałsz
A Polska Rzeczpospolita Ludowa funkcjonowała w latach 1945 – 1989
B W 1956 r. Węgrzy zainspirowani wydarzeniami z Poznania w czerwcu tego samego roku doprowadzili do wybuchu powstania krwawo stłumionego przez wojsko Układu Warszawskiego
C RWPG powstało w roku 1955 i było odpowiedzią bloku państw komunistycznych na Plan Marshalla.

5. Zaproponuj tytuł mapy uwzględniając czas, obszar, wydarzenie.
Np. Działania zbrojne w Europie w latach 1939 – 1941.IMIĘ I NAZWISKO: ........................................ KLASA: ....... NR: .......
GRUPA 2

1. Wśród wymienionych wydarzeń dotyczących historii Polski wskaż to, które chronologicznie było pierwsze i to, które było ostatnie. W tabeli obok wydarzenia pierwszego wpisz cyfrę 1, obok ostatniego cyfrę 5.
A Wprowadzenie stanu wojennego
B Wydarzenia na Wybrzeżu w których zginał Zbyszek Godlewski
C Powstanie Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej
D Odsunięcie od władzy Edwarda Gierka
E Powstanie PZPR

2. Na podstawie charakterystyki zidentyfikuj osoby związane z polityką po II wojnie światowej. Wpisz imiona i nazwiska do tabeli.
A Po upadku powstania na Węgrzech w 1956 roku wprowadziła tz gulaszowy socjalizm w tym kraju.
B Po odsunięciu Nikity Chruszczowa wprowadził politykę restaliznizacji.
C W trakcie przygotowań do obchodów milenium Polski doprowadził do wzmożenia prześladowania Kościoła.

3. Przyjrzyj się zamieszczonemu poniżej plakatowi i wykonaj polecenia.

a) Zinterpretuj ten plakat uwzględniając do jakiego odnosi się wydarzenia (podaj datę), do kogo jest skierowany i jaki ma charakter.
........................................
4. W tabeli opisano wydarzenia. Określ czy są one prawdziwe czy fałszywe, zapisując odpowiedni „prawda” lub „fałsz
A Układ Warszawski powstał w 1955 r. i był odpowiedzią bloku państw komunistycznych na NATO
B Protesty studenckie w marcu 1968 roku doprowadziły do masowej emigracji do Izraela ludności polskiej pochodzenia żydowskiego.
C 19 stycznia 1947 roku odbyły się pierwsze po wojnie wybory do Sejmu i Senatu.

5. Zaproponuj tytuł mapy uwzględniając czas, obszar, wydarzenie.
Np. Działania zbrojne w Europie w latach 1939 – 1941.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.