X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 12706
Przesłano:

Konspekt lekcji psychologii dla uczniów Medycznej Szkoły Policealnej

KONSPEKT LEKCJI

Szkoła: Medyczna Szkoła Policealna
Kierunek: Ratownik medyczny
Przedmiot: Psychologia z elementami etyki i socjologii
Semestr II1.Temat zajęć: Stereotypy – pojęcie, cechy, geneza i funkcje.

2. Cel ogólny: wprowadzenie zagadnienia stereotypów społecznych

3. Cele szczegółowe:
Uczeń potrafi:
- omówić pojęcie stereotypu
- scharakteryzować cechy, genezę i funkcje stereotypów
- określić posiadane przez ludzi stereotypy oraz ich wpływ na relacje międzyludzkie

4. Metody:
Wykład z elementami ćwiczeniowymi w oparciu o analizę doświadczenia; dyskusja grupowa.

5. Środki dydaktyczne:
- prezentacja multimedialna
- materiały ćwiczeniowe (kartki i agrafki)

6. Przebieg lekcji:
- sprawdzenie obecności
- podanie tematu i celu lekcji
Temat: Stereotypy – pojęcie, cechy, geneza i funkcje stereotypów.
Cel lekcji: Przybliżenie zagadnienia stereotypów oraz ich wpływu na relacje międzyludzkie.

- przeprowadzenie ćwiczenia:
a) pięciu ochotników wychodzi na środek Sali
b) na plecach mają przypięte kartki z różnymi określeniami: Niemiec, Arab, osoba starsza,
niepełnosprawny umysłowo, kobieta
c) zadaniem ochotników jest uzyskanie informacji od pozostałych uczniów kim są w taki
sposób, aby nie padła odpowiedź wprost, jedynie inne określenia danego słowa; ochotnicy
zapisują te informacje na kartkach
d) ochotnicy po kolei na forum grupy odczytują to co zapisali i zgadują co maja napisane na
kartce
e) omówienie ćwiczenia: określenia, które ochotnicy uzyskiwali od pozostałych uczniów to
stereotypy dotyczące wymienionych osób/grup społecznych

- wprowadzenie definicji stereotypu w oparciu o doświadczenia uczniów z przeprowadzonego ćwiczenia
- omówienie cech, genezy i funkcji stereotypów
- dyskusja dotycząca wpływu posiadanych stereotypów na nastawienie do innych osób i relacje międzyludzkie
- podsumowanie lekcji

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.