X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 12079
Przesłano:

Pojezierza polskie jako teren turystyczny i wypoczynkowy. Scenariusz lekcji przyrody w klasie V

Cele wyrażone jako zamierzone osiągnięcia ucznia:
- wskazuje na mapie nazwy krain geograficznych należących do pasa pojezierzy
- wskazuje na mapie największe jeziora pojezierzy
- potrafi zaprezentować walory turystyczne i krajoznawcze pojezierzy
- zdobywa wiedzę z dostępnych źródeł i przy pomocy komputera
- potrafi przedstawić główne atrakcje przyrodnicze - florę i faunę tych terenów - rezerwaty przyrody i Parki Narodowe.
Czas trwania zajęć - 45 minut
Miejsce przebiegu zajęć : pracownia komputerowa
Metody :
- Słowna – pogadanka, dyskusja
- Oparta na działalności praktycznej uczniów
Środki dydaktyczne
- Animacje i prezentacje multimedialne
- Mapa
- Zadania - w oparciu o program „Przyrodo witaj” i źródła internetowe.

Przebieg lekcji:

1. Przypomnienie wiadomości z lekcji poprzedniej :
- jakie krainy geograficzne poznaliśmy na ostatnich lekcjach przyrody ( Nizinę Śląską, Mazowiecką , Pojezierza )
- uczniowie pokazują w/w krainy na mapie Polski
- pokazują i prezentują atrakcje stolicy – Warszawy
2. Nauczyciel przypomina o krainie geograficznej pojezierzy i pokazuje je na mapie.
3. Jak inaczej nazywa się Pojezierze Mazurskie i dlaczego ? (Kraina tysiąca jezior)
4. Jak takie jeziora powstawały ? - Prezentacja animacji
5. Skoro jest tam tak dużo jezior to zwiedzając ten teren na jakie atrakcje możemy liczyć ? (kąpieliska, wędkarstwo, żeglarstwo, kajaki, krajobrazy z widokiem na jeziora )
6. Jakie rośliny i zwierzęta możemy spotkać ? ( rośliny i zwierzęta związane ze środowiskiem wodnym )
7. Nauczyciel zadaje pracę do przygotowania dla trzech umownych grup:
- przy pomocy podręcznika, mapy-atlasu, oprogramowania i innych źródeł przygotuj wycieczkę jedno lub dwudniową i przedstaw jakie atrakcje turystyczne, krajoznawcze i przyrodnicze chciałbyś zobaczyć
podróżując po: a)Pojezierzu Mazurskim, b) Pojezierzu Pomorskim,
c) Pojezierzu Wielkopolskim
8. Uczniowie – ochotnicy prezentują swoje prace
9. Nauczyciel zbiera prace uczniów do oceny
10. Uczniowie wykonują na ocenę zadanie : do mapy Polski
przyporządkuj określone krainy geograficzne - zadanie interakcje
- podsumowanie pracy
11. Ocena pracy uczniów na lekcji.
12. Zadanie pracy domowej – Przygotuj się do dyskusji na temat :
Co możemy zobaczyć podróżując po krainie pojezierzy ?
Uzupełnić ćwiczenia do tego tematu.

Karta pracy
Pojezierza Polskie jako teren turystyczny i wypoczynkowy.

........................................
Imię i nazwisko ucznia nr w dzienniku

Zadanie
Przy pomocy podręcznika, mapy-atlasu, oprogramowania i innych źródeł przygotuj wycieczkę jedno lub dwudniową i przedstaw jakie atrakcje turystyczne, krajoznawcze i przyrodnicze chciałbyś zobaczyć
podróżując po: Pojezierzu Wielkopolskim czas 20 min.

1. Główne miasta :
........................................
2. Największe jeziora :
........................................
3. Zabytki historyczne :
........................................
4. Parki narodowe, krajobrazowe i rezerwaty przyrody :
........................................
5. Atrakcyjne rośliny w tym chronione :
........................................
6. Atrakcyjne zwierzęta - ptaki w tym chronione :
........................................
7. Inne atrakcje :
........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.