X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 11803
Dział: Gimnazjum

Szlachetne zdrowie. Interpretacja bajki Ignacego Krasickiego "Człowiek i zdrowie”

SCENARIUSZ LEKCJI
Temat: Szlachetne zdrowie. Interpretacja bajki Ignacego Krasickiego „Człowiek i zdrowie”.

Lekcję przeprowadzono w II klasie gimnazjum.

1.Cele:
Uczeń:
- Odbiera komunikaty pisane
- Rozpoznaje intencję wypowiedzi
- Rozpoznaje problematykę utworu
- Przedstawia propozycję odczytania konkretnego tekstu kultury i uzasadnia ją
- Udziela odpowiedzi na pytanie o styl opisanego życia, sposób jego przedstawienia,wykorzystany koncept
- Odczytuje metaforyczny sens bajki
- Tworzy notatkę w formie schematu na temat treści utworu, metaforycznego znaczenia utworu, cech bajki
- Uczestniczy w dyskusji, uzasadnia własne zdanie – przyjmuje poglądy innych lub polemizuje z nimi
- Stara się przestrzegać zasad etyki mowy w różnych sytuacjach komunikacyjnych

2.Metody i techniki:
- dyskusja, elementy metody problemowej, wykład.

3.Formy pracy: indywidualna, zbiorowa.

Przebieg lekcji:

I.Wprowadzenie:
- Dyskusja na temat praw i obowiązków człowieka.
- Życie jako wartość najwyższa.
- Długość życia zależna od zdrowia.
- Dlaczego zdrowie jest ważne?
- Dbanie o zdrowie – prawo czy obowiązek.
- Zasady zdrowego trybu życia.
- Poinformowanie uczniów o temacie lekcji oraz jego związku z zajęciami następnymi.
- Umiejscowienie tematu w cyklu zajęć poświęconym prawom i obowiązkom człowieka.
- Uświadomienie sensu podejmowania tematu.
- Przypomnienie uczniom, czym charakteryzuje się bajka.

II.Rozwinięcie:
- Odczytanie utworu pt. „Człowiek i zdrowie” Ignacego Krasickiego.
- Określenie problematyki utworu.
- Określenie głównych elementów świata przedstawionego (czas, miejsce akcji, bohaterowie).
- Wyjaśnienie sformułowań kluczowych dla utworu.
- Wskazanie metafor zawartych w utworze.
- Personifikacja zdrowia.
- Trafność pomysłu autora bajki.
- Jaki tryb życia został ukazany w bajce?
- Zrobienie notatki zgodnie ze schematem zawartym w podręczniku.
- Określenie intencji wypowiedzi.
- Metaforyczne przedstawienie sytuacji.
- Uzasadnienie zasadności omawiania tekstu.

III.Zamknięcie lekcji:
- zadanie nr 5 str. 206 – komu zadedykowałbyś bajkę „Człowiek i zdrowie”. Napisz kilkuzdaniową wypowiedź, w której uargumentujesz swój wybór.


Zadanie domowe:
Czy zgadzasz się z powiedzeniem „Żyj szybko, umieraj młodo”?.

Scenariusz opracowano na podstawie utworu i ćwiczeń zamieszczonych w podręczniku "Między nami".

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.