X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 11802
Dział: Gimnazjum

Sprzeciw wobec agresji i przemocy zawarty w bajkach Ignacego Krasickiego

SCENARIUSZ LEKCJI
Lekcję przeprowadzono w II klasie gimnazjum.

1.Cele:
Uczeń:
- Odbiera komunikaty pisane
- Rozpoznaje intencję wypowiedzi
- Rozpoznaje problematykę utworów
- Przedstawia propozycję odczytania konkretnego tekstu kultury i uzasadnia ją
- Rozpoznaje cechy bajki jako utworu epickiego, dydaktycznego i alegorycznego
- Tworzy notatkę w formie schematu na temat cech bajki
- Odczytuje metaforyczny sens bajek
- Dostrzega podobieństwa między osiemnastowieczną bajką a plakatem współczesnego artysty
- Potrafi wyrazić swój sprzeciw przeciwko agresji w wybranej przez siebie formie(plakat, ulotka, opowiadanie, komiks, reklama)
- Uczestniczy w dyskusji, uzasadnia własne zdanie – przyjmuje poglądy innych lub polemizuje z nimi
- Stara się przestrzegać zasad etyki mowy w różnych sytuacjach komunikacyjnych

2.Metody i techniki:
- dyskusja, elementy metody problemowej, wykład.

3.Formy pracy: indywidualna, zbiorowa.

Przebieg lekcji:

I.Wprowadzenie:
- Poinformowanie uczniów o temacie lekcji oraz jego związku z zajęciami następnymi.
- Umiejscowienie tematu w cyklu zajęć poświęconym prawom i obowiązkom człowieka.
- Dyskusja na temat agresji i przemocy.
- Uświadomienie sensu podejmowania tematu.

II.Rozwinięcie:
- Odczytanie utworów: „Dzieci i żaby”, „Wilk i baran”, „Jagnię i wilcy” Ignacego Krasickiego.
- Określenie głównych elementów świata przedstawionego (czas, miejsce akcji, bohaterowie).
- Charakterystyka bohaterów (zachowania, wypowiedzi).
- Wyjaśnienie alegorycznego znaczenia bohaterów i sytuacji, w których zostali ukazani.
- Rozmowa na temat przesłania zawartego w bajkach oraz adresatów tych wypowiedzi.
- Określenie intencji wypowiedzi.
- Rozmowa na temat zjawiska agresji i przemocy w dzisiejszym świecie.
- Rozmowa na temat ponadczasowości bajek.
- Uzasadnienie zasadności omawiania tekstu.
- Przepisanie do zeszytów i uzupełnienie schematu zamieszczonego w podręczniku (str.252)dotyczącego cech bajki.
- Interpretacja plakatu Macieja Urbańca „Stop wykreśl przemoc”.
- Przeczytanie tekstu dotyczącego zjawiska cyberprzemocy.
- Rozmowa na temat ulotek zamieszczonych w podręczniku (str.254-255) dotyczących walki z cyberprzemocą.
- Analiza tekstów zawartych w w/w ulotkach.

III.Zamknięcie lekcji:
- zadanie nr 10 str. 255 – Stwórz tekst (opowiadanie, komiks, ulotka lub reklama) o charakterze dydaktycznym mówiący o walce z agresją i przemocą.

Scenariusz stworzono na podstawie tekstu i ćwiczeń zamieszczonych w podręczniku „Między nami” (str.251-255).

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.