X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 11804
Dział: Gimnazjum

Rola rodziców w życiu młodego człowieka na podstawie bajki Michela Piquemal’a pt. "Nauki mędrca”

SCENARIUSZ LEKCJI
Temat: Rola rodziców w życiu młodego człowieka na podstawie bajki Michela Piquemal’a
pt. „Nauki mędrca”.

Lekcję przeprowadzono w II klasie gimnazjum.

1.Cele:
Uczeń:
- Odbiera komunikaty pisane
- Rozpoznaje intencję wypowiedzi (aprobatę, dezaprobatę)
- Rozpoznaje wypowiedź argumentacyjną, wskazuje tezę,
argumenty i wnioski
- Rozpoznaje problematykę utworu
- Przedstawia propozycję odczytania konkretnego tekstu kultury i uzasadnia ją
- Dostrzega zróżnicowanie postaw społecznych, obyczajowych, narodowych, religijnych, etycznych, kulturowych i w ich kontekście kształtuje swoją tożsamość
- Uczestniczy w dyskusji, uzasadnia własne zdanie – przyjmuje poglądy innych lub polemizuje z nimi
- Stara się przestrzegać zasad etyki mowy w różnych sytuacjach komunikacyjnych

2.Metody i techniki:
- dyskusja, elementy metody problemowej, wykład.

3.Formy pracy: indywidualna, zbiorowa.

Przebieg lekcji:
I.Powtórzenie wiadomości z poprzednich lekcji:
- Melchior Wańkowicz „Szczenięce lata”
- narracja
- narrator

II.Wprowadzenie:
- Poinformowanie uczniów o temacie lekcji oraz jego związku z zajęciami poprzednimi.
- Umiejscowienie tematu w cyklu zajęć poświęconym domowi dzieciństwa i młodości.
- Uświadomienie sensu podejmowania tematu.
- Przypomnienie uczniom, czym charakteryzuje się bajka.

III.Rozwinięcie:
- Odczytanie utworu pt. „Nauki mędrca” Michela Piquemal’a.
- Określenie głównych elementów świata przedstawionego.
- Określenie problematyki utworu.
- Określenie intencji wypowiedzi.
- Określenie metody zastosowanej przez jednego z bohaterów omawianego utworu.
- Określenie tezy, wskazanie argumentów i wyciągnięcie wniosków z treści tekstu.
- Uzasadnienie zasadności omawiania tekstu.
- Uświadomienie uczniom zróżnicowania postaw społecznych.
- Dyskusja na temat roli rodziców w życiu młodych ludzi.

IV.Zamknięcie lekcji:
- zapisanie wniosków z dyskusji na temat roli rodziców w życiu młodego człowieka.


Zadanie domowe:
Jacy powinni być współcześni rodzice – Przedstaw swoje stanowisko wraz z krótką argmentacją.

Scenariusz opracowano na podstawie tekstu i ćwiczeń zamieszczonych w podręczniku "Między nami".

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.