X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 11801
Przesłano:
Dział: Gimnazjum

Nauka w krzywym zwierciadle ukazana w powieści Witolda Gombrowicza "Ferdydurke"

SCENARIUSZ LEKCJI

Lekcję przeprowadzono w II klasie gimnazjum.

Fragment utworu „Ferdydurke” - podręcznik „Między nami”, str.265-268.

1.Cele:
Uczeń:
- Odbiera komunikaty pisane.
- Rozpoznaje intencję wypowiedzi.
- Rozpoznaje problematykę utworu.
- Przedstawia propozycję odczytania konkretnego tekstu kultury i uzasadnia ją.
- Analizuje i interpretuje tekst.
- Rozumie pojęcie groteski.
- Udziela odpowiedzi na pytania dotyczące groteskowego charakteru utworu i puenty literackiej.
- Dyskutuje o roli nauczyciela w kształtowaniu osobowości ucznia.
- Uczestniczy w dyskusji, uzasadnia własne zdanie – przyjmuje poglądy innych lub polemizuje z nimi.
- Stara się przestrzegać zasad etyki mowy w różnych sytuacjach komunikacyjnych.
- Redaguje opowiadanie z elementami groteski.

2.Metody i techniki:
- praca z tekstem, dyskusja, pogadanka, wykład.

3.Działania wcześniejsze:
- Uczniowie czytają w domu fragment tekst „Ferdydurke” Witolda Gombrowicza.
- Uczniowie przygotowują w domu notkę biograficzną na temat Witolda Gombrowicza.

4.Formy pracy: indywidualna, w grupach, zbiorowa.

5.Przewidywany czas realizacji: 1 godzina lekcyjna.

Przebieg lekcji:

I.Wprowadzenie:
- Przypomnienie treści poruszanych na poprzednich lekcjach.
- Poinformowanie uczniów o temacie lekcji oraz jego związku z zajęciami poprzednimi.
- Umiejscowienie tematu w cyklu zajęć poświęconym prawom i obowiązkom człowieka.
- Odczytanie informacji dotyczących życia i twórczości Witolda Gombrowicza.
- Krótkie przedstawienie utworu „Ferdydurke”.

II.Rozwinięcie:
- Rozmowa na temat wrażeń po przeczytaniu tekstu.
- Zapisanie w punktach przebiegu przedstawionej akcji.
- Rozmowa na temat zaskakujących zdarzeń w czasie lekcji opisanej przez Gombrowicza.
- Zapisanie i wyjaśnienie terminu „groteska”.
- Praca w grupach – analiza poszczególnych fragmentów omawianego tekstu mająca na celu wykazanie,iż „Ferdydurke” ma charakter groteskowy.
- Rozmowa na temat puenty zawartej w omawianym fragmencie utworu („Nie ma to jak szkoła, gdy chodzi o wdrożenie uwielbienia dla wielkich geniuszów!”).
- Rozmowa na temat tego, co wykpiwa w swoim utworze Gombrowicz.

III.Zamknięcie lekcji:
Porządkowanie informacji przedstawionych w czasie lekcji.

Zadanie domowe:
Napisz opowiadania z elementami groteski, rozpoczynające się od słów:
„Uczestniczyłam/Uczestniczyłem w takiej lekcji...”

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.