X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 11799
Dział: Gimnazjum

Sztuka analizy i interpretacji utworów lirycznych na przykładzie wiersza Tadeusza Różewicza "Warkoczyk"

SCENARIUSZ LEKCJI
Temat: Sztuka analizy i interpretacji utworów lirycznych na przykładzie wiersza Tadeusza Różewicza „Warkoczyk”.

Lekcję przeprowadzono w III klasie gimnazjum.

1.Cele:
Uczeń:
•Zna fakty dotyczące zbrodni dokonanej przez hitlerowców w Oświęcimiu,
•Dostrzega wpływ wydarzeń historycznych na kulturę i literaturę,
•Zna zasady budowy nieregularnego wiersza wolnego i potrafi zinterpretować taki wiersz.

2.Metody i techniki:
- praca z tekstem, pogadanka, wykład.

3.Formy pracy: indywidualna, zbiorowa.

4.Działania wcześniejsze:
- Uczniowie w domu przypominają sobie informacje na temat II wojny światowej oraz zbrodni
hitlerowskich dokonanych w obozach koncentracyjnych.
- Uczniowie robią w domu notatkę na temat Tadeusza Różewicza.

5.Przewidywany czas realizacji: 1 godzina lekcyjna.


Przebieg lekcji:

I.Wprowadzenie:
- Pogadanka na temat II wojny światowej, zbrodni hitlerowskich, holocaustu.
- Przedstawienie informacji na temat Tadeusza Różewicza.
- Przypomnienie informacji na temat prawidłowej interpretacji tekstu.

II.Rozwinięcie:
- Przeczytanie wiersza pt. „Warkoczyk”.
- Rozmowa na temat wrażeń po przeczytaniu tekstu.
- Omówienie budowy wiersza (uczniowie uzupełniają rozdane wcześniej przez nauczyciela karty pracy zawierające poniższe zagadnienia).
Analiza utworu
Ilość strof:
Ilość wersów w strofach:
Ilość sylab w wersie:
Zastosowane rymy:
Interpunkcja obowiązująca w utworze:
Rytmika i intonacja:
Zastosowane środki poetyckie:
Wniosek: Utwór Tadeusza Różewicza „Warkoczyk” to tzw. wiersz wolny.
- Przypomnienie informacji na temat wiersza wolnego.
- Wspólna interpretacja utworu.
(Wskazanie kontrastu zawartego w treści utworu.)
(uczniowie uzupełniają rozdane wcześniej karty pracy zawierające poniższe zagadnienia)
Wywołane emocje:
Identyfikacja osoby mówiącej w wierszu:
Stosunek podmiotu lirycznego do przedstawionej sytuacji:
Tematyka dwóch pierwszych strof:
Dominujący motyw:
Interpretacja motywu „włosów”:
Interpretacja motywu „warkoczyka”:
Interpretacja trzeciej strofy utworu:
Kontrast ukazany w wierszu:

III.Zamknięcie lekcji:
- Wyjaśnienie związku między omawianym wierszem Różewicza, a przerabianym na poprzednich lekcjach rozdziałem „Ślady życia” (podręcznik „Rozwinąć skrzydła”,str. 118-128)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.