X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 11757
Dział: Gimnazjum

Środek symetrii. Konspekt zajęć z matematyki

SCENARIUSZ ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH

Imię i nazwisko nauczyciela:

Przedmiot:
Matematyka
Klasa:
I gimnazjum
Data:

Czas trwania zajęć:
45 minut
Temat: Środek symetrii figury.

CELE ZAJĘĆ
po zajęciach uczeń powinien:

WIEDZIEĆ
Zapamiętać- znać

• pojęcie środka symetrii,
• przykłady figur, które mają środek symetrii,

UMIEĆ
Rozumieć
• pojęcie figury środkowosymetrycznej,
• rysować figury środkowo symetryczne,
• wskazywać środki symetrii figur,
• wyznaczać środki symetrii odcinków,
• rysować figury posiadające więcej niż jeden środek symetrii,

OCENIE PODLEGAĆ BĘDZIE:


Aktywność oraz praca na lekcji. Oryginalność pomysłów.
Sposób oceniania:
* oceny: bdb, db.

ZAKRES MATERIAŁU:
Symetrie. Środek symetrii figury.
„ Matematyka z plusem”- program nauczania matematyki dla III etapu edukacyjnego.

METODY:
Pogadanka

FORMY:
Praca w grupach ( 2 os. ), zespołowa

ZASTOSOWANE ŚRODKI DYDAKTYCZNE:

* gazetka ścienna,
* podręcznik,
* szary papier, mazaki,
* karta samooceny dla ucznia.


PLAN ZAJĘĆ

(Plan sporządzono w formie tabeli - dop. red.)

Etap
Planowany czas trwania
Planowane aktywności-Czynności nauczyciela
Planowane aktywności-czynności ucznia

I. Część organizacyjna.
( 4 min. )

1. Powitanie klasy.
2. Sprawdzenie obecności.
3. Podanie i zapisanie tematu lekcji.
4. Nawiązanie do tematu lekcji oraz podanie jej celów.

- zapisanie tematu lekcji w zeszytach,

II. Realizacja tematu
lekcji.
( 33 min. )

1. Pytania:
- Co to znaczy, że figura jest symetryczna do innej figury względem prostej oraz punktu?
2. Uczniowie pracują w grupach
2 - osobowych.
3. Następnie każdy uczeń w grupie rysuje inny czworokąt
( prostokąt, kwadrat, trapez równoramienny, deltoid) oraz konstruuje czworokąt symetryczny do niego względem punktu przecięcia przekątnych figury.
4. Potem uczniowie porównują rezultaty.
5. Uczniowie pod kierunkiem nauczyciela formułują definicję środka symetrii
6. Następnie nauczyciel organizuje konkurs dla uczniów polegający na znalezieniu w ciągu 10 minut jak największej liczby figur środkowosymetrycznych wśród poznanych dotąd na lekcjach matematyki.
7. Konkurs na wymyślanie figur środkowosymetrycznych.

- odpowiadają na pytania,
- uczniowie rysują czworokąty
- uczniowie zapisują definicję w słowniczkach,
- uczniowie zapisują nazwę figury oraz położenie jej środka symetrii
( lub wykonują rysunki),
- uczniowie rysują figury na arkuszach szarego papieru,

III. Podsumowanie.
( 8 min. )

1. Ocena pracy uczniów.
2. Pytania:
- O czym mówiliśmy na dzisiejszej lekcji?
3. Rozdanie uczniom kart samooceny.
4 . Praca domowa – podręcznik zad. 3, 8 i 10 str. 208 – 209,
5. Pożegnanie klasy.

- uczniowie odpowiadają na pytania,
- uczniowie anonimowo wypełniają kart samooceny.


........................................
( data i podpis nauczyciela )

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.