X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 11758
Dział: Gimnazjum

Powtórzenie wiadomości o wyrażeniach algebraicznych". Scenariusz zajęć z matematyki w kl. I gimnazjum

SCENARIUSZ ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH

Imię i nazwisko nauczyciela:

Przedmiot:
Matematyka
Klasa:
I gimnazjum
Data:

Czas trwania zajęć:
45 minut
Temat:
Powtórzenie wiadomości o wyrażeniach algebraicznych.


CELE ZAJĘĆ
po zajęciach uczeń powinien:

WIEDZIEĆ
Zapamiętać- znać
• Pojęcia:
- wyrażenia algebraicznego,
- jednomianu,
- współczynnika liczbowego,
- sumy algebraicznej,
- wyrazów podobnych oraz sposób ich redukcji.
• Sposób zapisywania wyrażenie algebraicznego w najprostszej postaci,
• Zasadę dodawania i odejmowania sum algebraicznych, mnożenia sumy algebraicznej przez jednomian, wyłączyć czynnik przed nawias,

UMIEĆ
Rozumieć
• Sposób redukowania wyrazów podobnych,
• Sposób dodawania i odejmowania sum algebraicznych, mnożenia sumy algebraicznej przez jednomian, wyłączyć czynnik przed nawias,
• odczytać i zapisać dowolne wyrażenie algebraiczne,
• mnożyć i dzielić sumę algebraiczną przez liczbę,
• obliczyć wartość liczbową wyrażenia,
• dodawać i odejmować sumy algebraiczne, wyłączyć czynnik przed nawias,
• rozwiązać zadanie tekstowe z zastosowaniem przekształceń wyrażeń algebraicznych,

OCENIE PODLEGAĆ BĘDZIE:

Aktywność oraz praca na lekcji.
Sposób oceniania:
* oceny: bdb, db.

ZAKRES MATERIAŁU:
Wyrażenia algebraiczne.
„ Matematyka z plusem”- program nauczania matematyki dla III etapu edukacyjnego.

METODY:
Ćwiczeniowa

FORMY:
Praca w grupach ( 5 os. ), zespołowa

ZASTOSOWANE ŚRODKI DYDAKTYCZNE:

* gazetka ścienna,
* zadania: instrukcja dla grupy
* karta samooceny dla ucznia.

PLAN ZAJĘĆ

(Plan sporządzono w formie tabeli - dop. red.)

Etap
Planowany czas trwania
Planowane aktywności-czynności nauczyciela
Planowane aktywności-czynności ucznia

I. Część organizacyjna
( 4 min. )
1. Powitanie klasy.
2. Sprawdzenie obecności.
3. Podanie i zapisanie tematu lekcji.
4. Nawiązanie do tematu lekcji oraz podanie jej celów.

- zapisanie tematu lekcji w zeszytach,

II. Realizacja tematu
lekcji.
( 33 min. )

1. Pytania:
- Co to jest jednomian, wyrażenie algebraiczne, wyrazy podobne?
- Jak dodajemy dwie sumy algebraiczne?
- Jak obliczmy wartość liczbową danego wyrażenia?
- Jak mnożymy i dzielimy jednomian przez sumę algebraiczną?
- Jak wyłączamy wspólny czynnik przed nawias?
2. Uczniowie zostają podzieleni na grupy 5-cio osobowe.
3. Nauczyciel rozdaje zadania do rozwiązania w grupach.
4. Uczniowie zapisują rozwiązania zadań na tablicy.

- odpowiadają na pytania,
- rozwiązują zadania,
- przewodniczący grupy zapisuje rozwiązania na tablicy,

III. Podsumowanie
( 8 min. )

1. Pytania:
- O czym mówiliśmy na dzisiejszej lekcji?
2. Rozdanie uczniom kart samooceny.
3. Ocena pracy uczniów.
4 . Praca domowa – przygotowanie do pracy klasowej,
5. Pożegnanie klasy.

- odpowiadają,
- anonimowe wypełnienie karty samooceny ucznia,


........................................
( data i podpis nauczyciela )

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.