X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 11694
Dział: Gimnazjum

Program dodatkowych zajęć z fizyki

PROGRAM DODATKOWYCH
ZAJĘĆ Z FIZYKI
REALIZOWANY W RAMACH PROGRAMU WYRÓWNYWANIA SZANS

I.Wstęp

Program przeznaczony jest dla uczniów którzy mają trudności w opanowaniu wiadomości i umiejętności w stopniu koniecznym przewidzianym w obowiązującej Podstawie Programowej oraz Programie nauczania fizyki w gimnazjum.
Program realizowany będzie w wymiarze 1 godziny tygodniowo.

II.Cele edukacyjne

Cele ogólne
1.Przełamanie strachu przed fizyką.
2.Ukazanie ciekawych stron przedmiotu.
3.Uświadomienie przydatności wiedzy i umiejętności zdobytych na zajęciach.
4.Uzupełnienie zaległości i braków w wiadomościach.
5.Przywrócenie wiary we własne siły i możliwości.
6.Zmotywowanie do samodzielnej pracy.

Cele szczegółowe
1.Zdiagnozowanie braków wiedzy z poprzedniego okresu nauki.
2.Poprawienie umiejętności obserwowania i opisywania zjawisk fizycznych.
3.Usprawnianie umiejętności opisywania zjawisk fizycznych z zastosowaniem technik matematycznych.
4.Zaciekawienie chemią przez rozwiązywanie np. zagadek, krzyżówek.
5.Wyjaśnianie bieżącego materiału.
6.Przygotowanie do sprawdzianów wiadomości.
7.Poprawienie umiejętności posługiwania się językiem fizycznym.

III.Treści nauczania
Treści nauczania są zgodne z programem nauczania realizowanym na lekcjach fizyki w gimnazjum.

RUCH
Względność ruchu.
Prędkość ciała
Droga i czas w ruchu jednostajnym
Graficzny opis ruchu
Opis ruchu na podstawie tabel i wykresów
Ruch jednostajnie zmienny
Analiza ruchu prostoliniowego jednostajnie zmiennego.
Cechy prędkości.

ENERGIA MECHANICZNA
Praca i jej jednostki
Moc i jej jednostki
Praca a energia
Rodzaje energii mechanicznej
Przemiany energii
Sprawność maszyn

PRĄD ELEKTRYCZNY
Prąd elektryczny jako sposób przekazywania energii
Odbiorniki energii elektrycznej
Energia w obwodzie elektrycznym
Obwody elektryczne złożone
Wyznaczanie oporu elektrycznego.

ROZWIĄZYWANIE TESTÓW EGZAMINACYJNYCH.

Liczba godzin na poszczególne tematy będzie dobierana w zależności od potrzeb i możliwości uczniów uczęszczających na zajęcia.

IV.Zamierzone osiągnięcia uczniów

1.Wyrównywanie braków z poprzednich lat.
2.Przyswajanie bieżącego materiału.
3.Większa aktywność na lekcjach fizyki.
4.Podwyższenie ocen ze sprawdzianów wiadomości i kartkówek.
5.Przełamanie barier psychologicznych.
6.Wdrażanie do samodzielnej i systematycznej pracy.

V.Wymagania i procedury osiągania celów
Działania ucznia:
1.Systematyczne uczęszczanie na zajęcia wyrównawcze.
2.Aktywny udział w zajęciach.
3.Swobodne używanie języka fizyki w opisie zjawisk fizycznych.
4.Stosowanie technik matematycznych do rozwiązywania zadań.
5.Systematyczne wykonywanie prac domowych i przygotowanie do zajęć.
Działania nauczyciela:
1.Stosowanie metod aktywizujących.
2.Stosowanie pomocy dydaktycznych.
3.Stosowanie różnorodnych form pracy.
4.Dobór treści nauczania do możliwości ucznia.
5.Docenianie najmniejszych postępów w nauce.
6.Odwoływanie się do przykładów z życia codziennego.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.