X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 11642
Dział: Gimnazjum

Konkurs na najlepszego ucznia - sportowca

KONKURS NA NAJLEPSZEGO
UCZNIA – SPORTOWCA
W ROKU SZKOLNYM 2009/2010
w kategorii dziewcząt i chłopców

Celem ogłoszonego konkursu jest wyłonienie spośród społeczności szkolnej i uhonorowanie najlepszych uczniów, a zarazem sportowców gimnazjum. Osób, które swoją osobowością i postawą wyróżniają się wśród koleżanek i kolegów. Gimnazjalistów, charakteryzujących się nienaganną kulturą osobistą, odnoszących sukcesy edukacyjne na miarę swoich możliwości oraz osiągających sukcesy sportowe.
Mamy nadzieję, że konkurs ten zachęci młodzież do aktywnego i zdrowego stylu życia, w którym jest czas na naukę, sport i inne zainteresowania. Naszym priorytetowym zadaniem jest stworzenie wizerunku gimnazjalisty, aktywnie i zdrowo spędzającego czas wolny, swoją postawą i przekonaniami mówiącego „NIE” agresji, przemocy i używkom.

REGULAMIN KONKURSU

I. Organizatorem konkursu jest Samorząd Uczniowski – Sekcja Sportowa. Laureatami konkursu zostają uczniowie, którzy w wyniku klasyfikacji końcoworocznej uzyskali największą sumę punktów w czterech kategoriach:

A) końcoworoczne osiągnięcia wychowawcze – ocena z zachowania (1)
• wzorowa -12 pkt
• bardzo dobra - 8 pkt
• dobra - 4 pkt

B) końcoworoczne osiągnięcia edukacyjne – średnia ocen z przedmiotów (2)
• 5,0 i więcej - 20 pkt
• 4,9 – 4,75 - 16 pkt
• 4,74 – 4,5 - 12 pkt
• 4,4 – 4,0 - 8 pkt
• 3,9 – 3,5 - 4 pkt

C) końcoworoczne osiągnięcia edukacyjne z wychowania fizycznego
• 5,7 i więcej - 24 pkt
• 5,6 – 5,1 - 20 pkt
• 5,0 – 4,7 - 16 pkt
• 4,6 – 4,4 - 12 pkt
• 4,3 – 4,0 - 8 pkt
• 3,9 – 3,5 - 4 pkt

D) końcoworoczne osiągnięcia sportowe (3)
• etap szkolny - 2 pkt
• etap gminny - 4 pkt
• etap powiatowy - 6 pkt
• etap rejonowy - 12 pkt
• etap wojewódzki - 16 pkt
• etap ogólnopolski - 20 pkt

II. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi po zakończeniu klasyfikacji końcoworocznej w roku szkolnym 2009/2010

III. Nagrodą główną dla zwycięzców są tytuły najlepszego ucznia – sportowca w roku szkolnym 2009/2010 oraz pamiątkowe puchary.

(1) Uczeń, który otrzymał w wyniku klasyfikacji końcowej, ocenę z zachowania niższą niż dobrą, nie może zostać laureatem konkursu.
(2) Uczeń, który otrzymał w wyniku klasyfikacji końcowej, z jednego lub więcej przedmiotu ocenę dopuszczającą lub niedostateczną, nie może zostać laureatem konkursu.
(3) Do klasyfikacji końcowej wliczane są tylko punkty za ostatni szczebel danej konkurencji sportowej.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.