X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 11468
Przesłano:

Kontrakt zawarty między opiekunem i stażystą

Kontrakt zawarty między opiekunem i stażystą

Zasady współpracy nauczyciela stażysty p. ................
i opiekuna stażu p. ..........................


1. Kontrakt obowiązuje na okres odbywania stażu przez ... w wymiarze dziewięciu miesięcy oraz miesiąca po odbyciu stażu.

2. Obowiązki opiekuna stażu:

- doradztwo i pomoc w trudnościach związanych z odbywaniem stażu;
- udostępnienie potrzebnej dokumentacji;
- zapraszanie stażysty na swoje lekcje;
- hospitacja jednej lekcji w miesiącu prowadzonej przez stażystę;
- omawianie ze stażystą hospitowanych przez siebie i obserwowanych przez stażystę lekcji na comiesięcznych spotkaniach;
- sprawdzanie na bieżąco dokumentacji stażysty;
- dokonanie pisemnej oceny stażu po jego zakończeniu.

3. Obowiązki stażysty:

- poznanie zasad prowadzenia dokumentacji obowiązującej w szkole;
- zapoznanie się z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy i nauki;
- zapoznanie się z przepisami Statutu Szkoły, Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania, z Programem wychowawczym szkoły;
- czynne uczestniczenie w posiedzeniach Rady Pedagogicznej oraz zespołach przedmiotowych, wychowawczych;
- doskonalenie własnego warsztatu pracy i własnych umiejętności;
- omawianie z opiekunem obserwowanych przez siebie i hospitowanych przez opiekuna stażu lekcji na comiesięcznych spotkaniach;
- dokonanie pisemnego sprawozdania z odbycia stażu po jego zakończeniu.

Kontrakt opracowały i zobowiązują się do jego przestrzegania:


Opiekun stażu:..................... nauczyciel stażysta: ........................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.