X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 11228
Przesłano:

Kontrakt zawarty pomiędzy nauczycielem kontraktowym a opiekunem stażu

KONTRAKT
Zawarty pomiędzy nauczycielem kontraktowym a opiekunem stażu.

1. Kontrakt zawarty pomiędzy:
.... (nauczyciel kontraktowy),
....(opiekun stażu).

2. Kontrakt zawarto na okres: od dnia 01.09.2010r. do zakończenia pracy w komisji egzaminacyjnej.

3. Miejsce realizacjo kontraktu: Zespół Szkół.....

4. Strony zawierające kontrakt zobowiązują się do działań w zakresie obszarów:
a) praktyki zawodowej;
b) kontaktów zawodowych;
c) ewaluacji działań.

5. Zasady wzajemnego komunikowania:
• opiekun i stażysta są równoprawnymi partnerami;
• uwagi dotyczące przebiegu stażu pracy oraz realizacji zadań wynikających z planu rozwoju zawodowego są uwagami konstruktywnymi;
• spotkania raz w miesiącu w I wtorek miesiąca;
• nauczyciel kontraktowy może konsultować pojawiające się problemy na bieżąco.

6. Zakres obowiązków nauczyciela kontraktowego.
Nauczyciel kontraktowy powinien:
• zapoznać się z procedurami awansu i obowiązującymi go aktami prawnymi;
• realizować wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego zgodnie z rozporządzeniem MEN Dz. U. z dnia 14 listopada 2007r Nr 214 poz.1580;
• uczestniczyć w spotkaniach z opiekunem;
• sporządzać notatki ze spotkań z opiekunem;
• dokumentować realizację planu rozwoju zawodowego;
• uczestniczyć w lekcji otwartej raz w semestrze;
• prowadzić zajęcia raz w semestrze w obecności opiekuna stażu.

7. Zakres obowiązków opiekuna stażu.
Opiekun stażu powinien:
• wspierać działania nauczyciela kontraktowego w zakresie wzbogacania jego warsztatu;
• dzielić się swoim doświadczeniem zawodowym;
• udzielać rad na prośbę stażysty w sytuacjach problemowych: dydaktycznych, wychowawczych;
• pomóc w opracowaniu projektu sprawozdania;
• pomóc w uporządkowaniu dokumentacji egzaminacyjnej;
• przygotować projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego.

8. Kryteria oceny dorobku zawodowego.
Propozycja oceny dorobku zawodowego uwzględnia:
• terminowość;
• systematyczność;
• zaangażowanie w realizację zadań wynikających z realizacji planu rozwoju zawodowego;
• inicjatywa;
• stopień realizacji zadań wynikających z rozporządzenia MEN.

9. Ustalenia końcowe:
- za organizację przebiegu i realizację stażu odpowiedzialny jest nauczyciel kontraktowy;
- opiekun stażu jest osobą wspomagającą;
- kontrakt obowiązuje obie strony;
- kontrakt można modyfikować w miarę potrzeb, za zgodą obu stron;
- strony zawierające kontrakt zobowiązują się do przestrzegania zawartych w nim ustaleń.

.................................... .................................
(podpis nauczyciela kontraktowego) (podpis opiekuna stażu)

Zał. Harmonogram zajęć prowadzonych i obserwowanych

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.