X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 10316
Przesłano:

Kontrakt pomiędzy opiekunem stażu i nauczycielem ubiegającym się o awanas na stopień nauczyciela mianowanego

Zawarty na okres: 01.09.2010 do 31.05.2013 roku.
Miejsce realizacji kontraktu: Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza
w Bobolicach
Nauczyciel stażysta: mgr Monika Maria Pachołek
Opiekun stażu: mgr Jolanta Turkowska
Cel: Zwiększenie skuteczności i sprawności przebiegu stażu

ZADANIA I OBOWIĄZKI

Opiekuna stażu

Nauczyciela kontraktowego
1. Zapoznanie z procedurami awansu zawodowego.
2. Pomoc w przygotowaniu Planu Rozwoju Zawodowego.
3. Obserwacja i analiza zajęć prowadzonych przez stażystę.
4. Prowadzenie zajęć otwartych i ich omawianie.
5. Organizacja dodatkowych spotkań w celu rozwiązywania zaistniałych problemów.
6. Wskazywanie fachowej literatury.
7. Dzielenie się swoim doświadczeniem zawodowym.
8. Pomoc w konstruowaniu narzędzi badawczych, autorefleksji i dokonywaniu samooceny
9. Systematyczny nadzór nad realizacją Planu Rozwoju Zawodowego.
10. Pomóc w uporządkowaniu dokumentacji egzaminacyjnej.
11. Pomoc w opracowaniu sprawozdania z realizacji stażu. 1. Zapoznanie się z procedurami awansu i opracowanie Planu Rozwoju Zawodowego.
2. Przedstawienie projektu Planu Rozwoju Zawodowego.
3. Systematyczna i sumienna realizacja zadań zawartych w Planie Rozwoju Zawodowego.
4. Uczestniczenie w zajęciach otwartych.
5. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu.
6. Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego.
7. Uczestniczenie w spotkaniach z opiekunem.
8. Sporządzanie notatek ze spotkań z opiekunem
9. Śledzenie na bieżąco literatury fachowej, ze zwróceniem szczególnej uwagi na nowoczesne metody kształcenia.
10. Realizacja i systematyczne dokumentowanie zadań ujętych w Planie Rozwoju Zawodowego.
11. Opracowanie sprawozdania z realizacji planu

Kryteria oceny dorobku zawodowego
Propozycja oceny dorobku zawodowego uwzględnia:
- Terminowość.
- Systematyczność.
- Zaangażowanie w realizację zadań wynikających z realizacji planu rozwoju zawodowego.
- Inicjatywa.
- Stopień realizacji zadań wynikających z rozporządzenia MEN.

Ustalenia końcowe
- Za organizację przebiegu i realizację stażu odpowiedzialny jest nauczyciel kontraktowy.
- Opiekun stażu jest osobą wspomagającą.
- Kontrakt obowiązuje obie strony.
- Kontrakt można modyfikować w miarę potrzeb, za zgodą obu stron.
- Strony zawierające kontrakt zobowiązują się do przestrzegania zawartych w nim ustaleń.


........................................ ........................................
(podpis opiekuna stażu) (podpis nauczyciela kontraktowego)


Bobolice, dn. 01.09.2010.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.