X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 10851
Przesłano:
Dział: Gimnazjum

Czy znasz zabytki sakralne naszej gminy? Projekt edukacyjny

Projekt edukacyjny do realizacji w Gimnazjum
Temat: Czy znasz zabytki sakralne naszej gminy?

Motto:

„Ojczyzna to kraj dzieciństwa
miejsce urodzenia
to jest ta mała najbliższa
ojczyzna...”
( Tadeusz Różewicz )

I. TEMAT PROJEKTU:

„Czy znasz zabytki sakralne naszej gminy?”
Zespół jest zainteresowany wybranym tematem ponieważ w naszej Gminie jest wiele ciekawych, reprezentujących różne style architektury, obiektów sakralnych. Powstanie budynków sięga nawet XV wieku. Kościoły naszej gminy tworzą bogactwo kulturowe, które wzbudziło zainteresowanie naszych uczniów.

II. CEL PROJEKTU:
Cel główny:
• Opracowanie folderów, które prezentują kościoły naszej gminy
• Rozbudzanie zainteresowania zabytkami naszej gminy
• Rozbudzanie poczucia odpowiedzialności oraz poszanowania dla dziedzictwa kulturowego

Cele szczegółowe:
• Rozwijanie umiejętności samodzielnej organizacji pracy
• Wdrażanie do podejmowania decyzji grupowych
• Rozwijanie umiejętności interpersonalnych
• Rozwijanie umiejętności pracy i współdziałania w grupie i dzielenia się swoją wiedzą.
• Współpraca w grupie
• Planowanie pracy
• Dzielenie się zadaniami do wykonania i odpowiedzialnością za nie
• Podejmowanie decyzji grupowych
• Dokonywanie samooceny

III. CZAS REALIZACJI: dwa miesiące

Data rozpoczęcia: 03 luty 2011
Data zakończenia: 07 kwietnia 2011
IV. DATA PREZENTACJI: 07 kwiecień 2011

V. REALIZATORZY PROJEKTU:
Koordynator projektu:

Nauczyciele realizujący projekt:

Grupa realizująca projekt:
Projekt jest realizowany przez uczniów klas II – „Grupę C” . Będzie realizowany w zespołach projektowych. Nauczyciel dokona przydziału uczniów do zespołów projektowych. Każda grupa wybierze i wykona jeden z poniższych tematów.
1. Kościół „1”
2. Kościół „2”
3. Kościół „3”
4. Kościół „4”
5. Kościół „5”
6. Zebranie materiałów - opracowanie folderów.

VI. METODY PRACY:
• Praca indywidualna
• Praca w grupie

VII. REALIZACJA PROJEKTU:

Realizacja projektu obejmuje 5 etapów:
1. Wprowadzenie w tematykę projektu.
2. Podział uczniów na grupy, omówienie zadań do wykonania
3. Zbieranie informacji, przygotowanie materiałów do poszczególnych folderów, konsultacje.
4. Zakończenie pracy – prezentacja w formie wystawy w bibliotece szkolnej.
5. Ocena projektu.
Uczniowie pracują w grupach 3 osobowych. Zadaniem grup będzie przygotowanie materiałów, na które złożą się samodzielnie opracowane informacje, zdjęcia oraz zaprojektowanie folderów.

VIII. REZULTATY PROJEKTU:
Autorzy projektu pragną zaprezentować kościoły naszej gminy. Oczekujemy także zmian w sferze wychowawczej (umiejętność współpracy w grupie, poczucie odpowiedzialności za podjęte zobowiązania).
Nasza szkoła dba o dziedzictwo kulturowe i promuje nasz region.

IX. MONITORING REALIZACJI PROJEKTU

Przepływ informacji od uczniów realizujących projekt może odbywać się w następujący sposób:
1. Podczas konsultacji słownej z liderami grup.
2. Podczas spotkań nauczycieli z uczestnikami grup zadaniowych
3. Zgodnie z harmonogramem.

X. KRYTERIA OCENY PROJEKTU:

1. Zaangażowanie w realizacje projektu.
2. Wywiązywanie się powierzonych zadań.
3. Efekty pracy.

XI. RAPORT KOŃCOWY


Opracowała: Elżbieta Dębska
Współautor: Emilia Golis
Literatura:

1. Jacek Strzemieczny: „Jak zorganizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne” Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i nauczycieli opiekunów
2. Agnieszka Miklina, Bożena Zając: „Metoda projektów w gimnazjum”. Poradnik dla nauczycieli i dyrektorów gimnazjum.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.