X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 10872
Dział: Gimnazjum

Regulamin szkolnego konkursu "Wiele języków, jedna Europa"

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU
„WIELE JĘZYKÓW, JEDNA EUROPA”

Zorganizowany w ramach Europejskiego Dnia Języków
w Gimnazjum nr ...... w .................


I Wstęp

Organizatorami konkursu są nauczycielki języka angielskiego z ............................: ..................... Współorganizatorem konkursu, udzielającym wsparcia merytorycznego oraz będącym fundatorem nagród jest Punkt Informacyjny EUROPE DIRECT w ............................

II Cele

1. Kształtowanie postawy tolerancji i akceptacji wobec innych narodów, ich kultury i języków
2. Krzewienie idei jednoczącej się Europy
3. Praktyczne wykorzystanie wiedzy zdobytej na lekcjach WOSu, języka angielskiego, języka niemieckiego, geografii, zajęć pozalekcyjnych oraz wiedzy ogólnej.
4. Zwiększenie motywacji do nauki języków obcych
5. Kształtowanie umiejętności korzystania z zasobów internetowych dotyczących języków używanych w Unii Europejskiej
6. Wzmacnianie poczucia tożsamości europejskiej.

III Organizacja konkursu

Uczestnikami konkursu są trzyosobowe reprezentacje wszystkich klas ........................................
Termin konkursu: wrzesień 2010
Konkurs jest dwustopniowy:
a) I etap – reprezentacje wszystkich klas
b) II etap – reprezentacje 4 klas, które otrzymały najlepsze wyniki w I etapie

IV Przebieg konkursu

1. Zadania (oraz klucz odpowiedzi) na oba etapy konkursu przygotowane są przez Organizatorki konkursu
2. Pierwszy etap konkursu, przewidziany na drugi tydzień września 2010 r., przygotowany jest w formie pytań wielokrotnego wyboru (Załącznik nr 1). Czas trwania tego etapu wynosi 45 minut.
3. W ciągu trzech dni, ogłoszone zostaną wyniki I etapu. Prace sprawdzają Organizatorki konkursu.
4. Cztery reprezentacje klas, które otrzymają w sumie najwyższą ilość punktów, przechodzą do II etapu.
5. Reprezentanci klas, którzy przechodzą do II etapu otrzymują materiały w formie adresów internetowych (Załącznik nr 2), na podstawie których opracowany jest materiał konkursowy II etapu.
6. Pozostali uczniowie tych klas zobowiązani są przygotować plakat promujący naukę języków obcych (wykonany dowolną techniką)
7. Tematyka II etapu dotyczy języków używanych w Unii Europejskiej oraz polityki Unii wobec nauczania i uczenia się języków obcych.
8. Drugi etap konkursu przewidziany jest na ... września 2010r., czyli w dniu, w którym w Gimnazjum obchodzony jest Europejski Dzień Języków. Ten etap jest przygotowany w formie różnorodnych gier i zadań (Załącznik nr 3). Czas trwania tego etapu wynosi ok. 70 min. Etap ten oceniany (na podstawie przygotowanego klucza) jest przez jury, w skład którego wchodzą: dyrektor Gimnazjum, przedstawiciel punktu EUROPE DIRECT, przewodnicząca/y samorządu szkolnego oraz Organizatorki konkursu. Oceniane są także plakaty przygotowane przez klasy.
9. Za zajęcie 1, 2 i 3 miejsca uczestnicy konkursu otrzymują nagrody; wszyscy uczestnicy II etapu (tj. reprezentanci klas) otrzymują upominki. Organizatorki zastrzegają sobie prawo zmiany nagród.

...............
...............

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.