X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 10828
Dział: Gimnazjum

Jaka jest ta dzisiejsza młodzież? - rozważania o młodych ludziach w świetle tekstu H. Mc Carty. Korelacja przedmiotów - język polski, godzina z wychowawcą

Temat : „Jaka jest ta dzisiejsza młodzież? – rozważania o młodych ludziach w świetle tekstu H. Mc Carty

Dział programu nauczania : kształcenie literackie

Czas trwania lekcji : 90 min.

Ogólny cel lekcji : uświadomienie wpływu młodzieży na kształtowanie świata

Cele operacyjne :

-w zakresie wiedzy uczeń zna: treść utworu, związki przyczynowo-skutkowe (przyczyny zachowań młodzieży w XXI wieku), zasady redagowania notatki- organizacji tekstu, pojęcia: subkultura, collage, rodzaje grup nieformalnych

-w zakresie umiejętności uczeń potrafi: czytać i omówić treść utworu, wyszukać informacje, wskazać wady i zalety młodych ludzi, odnaleźć i zinterpretować związki przyczynowo-skutkowe (przyczyny zachowania młodzieży w XXI wieku), wyciągnąć wnioski, wypowiadać się na temat sytuacji problemowej, zredagować notatkę, zaprezentować scenki z życia młodzieży

-w zakresie nawyków i postaw uczeń potrafi: dostrzec rolę młodzieży w kształtowaniu świata, wpływ subkultur na kształtowanie osobowości człowieka


Metody nauczania: metaplan, pogadanka, praca z tekstem, metody aktywizujące, scenki rodzajowe, przekład intersemiotyczny

Formy pracy: indywidualna, grupowa, zbiorowa

Środki dydaktyczne: karty pracy, ilustracje młodzieży, symbole współczesnej młodzieży - wystawka przedmiotów (telefon komórkowy, płyty z muzyką hip-hop, itp.), arkusze papieru, pisaki, farby, wycinki z gazet

Literatura metodyczna:
-Język polski, Zrozumieć słowo, Poradnik metodyczny dla nauczyciela, Poznań 2000
N. wita się z klasą
N. informuje o celach lekcji, etapach lekcji,
zapisuje temat
........................................

PRZEBIEG LEKCJI:

1. Pogadanka na temat współczesnej młodzieży i przedmiotów, bez których młodzież nie może się obejść(uczniowie wyciągają ze skrzyni przedmioty- symbole współczesnego nastolatka,opowiadają o nich)

2. Przypomnienie pojęcia: subkultura, prezentacje subkultur i wykonanie scenek rodzajowych przez uczniów(plakaty, scenki rodzajowe z elementami muzyki młodzieżowej)

3.Przeczytanie i omówienie tekstu literackiego
(sprawdzanie zrozumienie tekstu -zredagowanie krótkiej notatki,odczytanie notatki)

4. Praca w grupach nad tematem: „Jaka jest współczesna młodzież?” (Każda grupa pracuje nad jednym zagadnieniem, wnioski zapisuje na kratkach, przyczepia kartki na tablicy i je omawia.)

5. Zredagowanie wniosków i zapisanie ich do zeszytu

6. Wykonanie collage - temat:Współczesna młodzież

7.Podsumowanie lekcji, wypełnienie ankiet.

........................................

MATERIAŁY DO WYKORZYSTANIA

I ZADANIA DLA GRUP

GRUPA 1 ( czas pracy: 15 min)

Jaka jest współczesna młodzież? (zachowania pozytywne) – najważniejsze spostrzeżenia zapiszcie na kartkach czerwonych.

Pamiętajcie!
Przed rozpoczęciem zadania należy ustalić role członków grupy. Oto one:
-Lider - sprawozdawca (kieruje pracą grupy, przedstawia efekty pracy na forum klasy)
-Sekretarz (notuje ciekawe pomysły, wnioski)
-Strażnik czasu (kontroluje czas pracy)
---------------------------------------------
GRUPA 2 ( czas pracy: 15 min)

Jaka jest współczesna młodzież? (zachowania negatywne) – najważniejsze spostrzeżenia zapiszcie na kartkach pomarańczowych)

Pamiętajcie!
Przed rozpoczęciem zadania należy ustalić role członków grupy. Oto one:
-Lider - sprawozdawca (kieruje pracą grupy, przedstawia efekty pracy na forum klasy)
-Sekretarz (notuje ciekawe pomysły, wnioski)
-Strażnik czasu (kontroluje czas pracy)
---------------------------------------------

GRUPA 3 ( czas pracy: 15 min)
Jak powinna zachowywać się młodzież? najważniejsze spostrzeżenia zapiszcie na kartkach zielonych)

Pamiętajcie!
Przed rozpoczęciem zadania należy ustalić role członków grupy. Oto one:
-Lider - sprawozdawca (kieruje pracą grupy, przedstawia efekty pracy na forum klasy)
-Sekretarz (notuje ciekawe pomysły, wnioski)
-Strażnik czasu (kontroluje czas pracy)
---------------------------------------------

Grupa 4 ( czas pracy: 15 min)
Dlaczego nie jest tak, jak powinno być? - najważniejsze spostrzeżenia zapiszcie na kartkach fioletowych)

Pamiętajcie!
Przed rozpoczęciem zadania należy ustalić role członków grupy. Oto one:
-Lider - sprawozdawca (kieruje pracą grupy, przedstawia efekty pracy na forum klasy)
-Sekretarz (notuje ciekawe pomysły, wnioski)
-Strażnik czasu (kontroluje czas pracy)


II NOTATKA – odpowiedz na pytania.

1. Młodzież w oczach dorosłych – w jaki sposób dorośli postrzegają młodzież?
2. Komu i dlaczego można zaproponować lekturę tego utworu?


III WNIOSKI Z LEKCJI

- CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA ZMIANĘ ZACHOWANIA MŁODZIEŻY W XXI WIEKU:

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.