X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 10799
Przesłano:
Dział: Gimnazjum

Kodeks etyczny społeczności szkolnej

KODEKS ETYCZNY
SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ
(NAUCZYCIELA, PRACOWNIKA SZKOŁY, RODZICA I UCZNIA)

ZESPÓŁ SZKÓŁ W ....

Założenia ogólne

Kodeks etyczny SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ, czyli: nauczyciela, pracownika szkoły, rodzica i ucznia jest zbiorem zasad służących pomocą społeczności szkolnej w rozstrzyganiu problemów etycznych. Kodeks jest wyrazem przekonania, że działania tejże społeczności względem siebie mają szczególny wymiar etyczny wynikający z ich roli społecznej. Wynika on z wpływu, jaki mogą oni swoimi działaniami wywierać na życie innych ludzi. Naczelną wartością jest tutaj dobro ucznia. Celem najważniejszym powinno być jego wspieranie we wszechstronnym rozwoju osobistym, a zwłaszcza godnością człowieka jako osoby, jego podmiotowością, autonomią i prawem do nieskrępowanego rozwoju.
Szczególną wartością jest dla całej społeczności szkolnej godność zawodu rozumiana jako fundament zaufania i prestiżu środowiska szkolnego. Ludzie dorośli powinni być świadomi, że każde naruszenie zasad etyki zawodowej podważa godność zawodową i może mieć negatywny wpływ nie tylko na nich ale i na całe środowisko, a szczególnie na młodego człowieka, który bierze z nich przykład.


Zasady etyki społeczności szkolnej:

1. Społeczność szkolna respektuje swoje prawa jako osoby ludzkiej wyrażone w Konwencji Praw Dziecka i innych aktach obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej i dokłada starań, aby były one znane oraz właściwie chronione i realizowane w jego miejscu pracy.

2. Społeczność szkolna dba o utrzymanie możliwie najwyższego poziomu swej pracy, bez względu na jakiekolwiek indywidualne cechy jej członków czy też na osobisty do nich stosunek.

3. W pracy z uczniem małoletnim osoby dorosłe kierują się przede wszystkim zasadą jego dobra.

4. Wszyscy dokładają starań, aby jak najlepiej poznać problemy, możliwości i inne uwarunkowania ucznia, i aby najtrafniej jak to możliwe dostosowywać cele i metody swoich działań do jego indywidualnych potrzeb i możliwości.

5. Nauczyciel powinien zrozumiale przekazywać uczniowi i jego rodzicom lub opiekunom wiedzę o tym, jak rozpoznaje jego sytuację i problemy oraz informować o celach swoich działań wychowawczych i dydaktycznych, stosowanych metodach, wynikach i ocenach uzyskiwanych przez ucznia oraz sposobach ich udostępnienia. Rodzice i uczniowie powinni współpracować z nauczycielami.

6. Dla utrzymania właściwego poziomu swojej pracy wychowawczej i dydaktycznej nauczyciel staje niekiedy przed koniecznością poznawania osobistych, poufnych informacji dotyczących jego odbiorców. Nauczyciela obowiązuje przestrzeganie tajemnicy zawodowej obejmującej informacje o osobistych sprawach jego odbiorców.

7. W trosce o prestiż i profesjonalny poziom środowiska szkolnego jej społeczność dokłada starań o przejrzystość działań i procedur w swoim miejscu pracy wobec otoczenia społecznego.

8. Każdy członek społeczności szkolnej rozumie znaczenie pracy zespołowej dla skuteczności i spójności oddziaływań wychowawczo-dydaktycznych, bierze na siebie odpowiedzialność za właściwą organizację i poziom tej pracy, przestrzega norm i standardów zespołu, w którym pracuje.

9. W relacjach ze współpracownikami każdy kieruje się zasadą, że ocenianie i konstruktywna krytyka pracy i postępowania każdego jest ważnym narzędziem podwyższenia profesjonalnego poziomu całego środowiska. W swoich ocenach jest jednak zobowiązany powstrzymywać się od deprecjonowania kogokolwiek jako osoby i od używania nieprofesjonalnych ocen do rozgrywek osobistych. Dbając o godność członek społeczności szkolnej powstrzymuje się od tego typu wypowiedzi w obecności osób postronnych.

10.Członek społeczności szkolnej, który naruszył zasady etyki powinien podjąć niezwłocznie działania mające na celu usunięcie skutków swojego postępowania i naprawienie powstałych szkód.

11. Każdy członek społeczności szkolnej powinien wymagać od innych nienagannego zachowania i kierowania się zasadami etyki. Ma obowiązek reagować na znane sobie fakty odstępstwa od zasad etyki ze strony innych. W takich sytuacjach powinien dołożyć wszelkich starań, aby przekonać współpracownika do zmiany postępowania poprzez interwencję osobistą, odwoływanie się do pomocy innych, w tym dyrekcji.

13. Nie można akceptować warunków pracy, które ograniczają lub uniemożliwiają stosowanie zasad etyki. Każdy ma obowiązek reagować, jeśli warunki pracy ograniczają lub uniemożliwiają stosowanie zasad etyki zawodowej przez niego lub jego współpracowników.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.