X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 10798
Przesłano:
Dział: Gimnazjum

Powtórzenie wiadomości o równaniach. Konspekt lekcji matematyki z elementami oceniania kształtującego

Konspekt lekcji matematyki

Klasa: I gimnazjum
Temat: Powtórzenie wiadomości o równaniach.
CELE:
Cel główny: powtórzenie i utrwalenie wiadomości o równaniach, kształcenie umiejętności samooceny
Cele szczegółowe:
Uczeń zna:
- Zastosowanie równań
- Pojęcie równania sprzecznego i tożsamościowego
- Algorytm sprawdzania, czy dana liczba spełnia równanie
- Algorytm rozwiązywania równań
Uczeń umie:
- Sprawdzić, czy dana liczba spełnia równanie
- Rozwiązać równanie
- Sprawdzić poprawność rozwiązania
- Przeczytać tekst zadania i zinterpretować je matematycznie
- Rozwiązać zadanie tekstowe za pomocą równań

Cele sformułowane w języku ucznia - Załącznik nr 1

METODY: rozmowa kontrolowana, tekst przewodni, dyskusja, burza mózgów
FORMY PRACY: praca zbiorowa, praca samodzielna, praca w grupach
ŚRODKI DYDAKTYCZNE: prezentacja multimedialna, rzutnik, karty pracy (kartki z treścią listu),
papier A-4, pisaki, kartki z nacobezu do sprawdzianu

PRZEBIEG LEKCJI:

1. Część organizacyjna lekcji ( sprawdzenie obecności, zebranie zadania domowego –każdy uczeń miał przygotować na kartce propozycje 3 zadań (razem z rozwiązaniami) na sprawdzian).

2. Część zasadnicza:
• Zapoznanie z tematem lekcji
• Omówienie celów lekcji
• Prezentacja multimedialna
• Praca w grupach (treść zadania w formie listu, na który uczniowie muszą odpowiedzieć rozwiązując uprzednio zadania w nim ukryte)

Witaj Krzysiu!
Wreszcie znalazłem czas, żeby do Ciebie napisać. To mój pierwszy list w tym roku. Tak sobie wczoraj policzyłem, że w zeszłym roku wysłaliśmy do siebie 54 listy, przy czym ja wysłałem do Ciebie o trzy listy więcej niż Ty do mnie. U mnie nic nowego. W miniony weekend byliśmy u dziadka na urodzinach. Zapytałem go, dlaczego na jego torcie nie ma świeczek. Odpowiedział, że wszystkie by się nie zmieściły. Okazało się, że ma 66 lat. Mój o rok starszy brat szybko policzył, że on, ja i moja siostra o cztery lata młodsza ode mnie mamy w sumie dopiero połowę tego co dziadek. Krzysiu- czy Ty wiesz, że cała nasza rodzina- ja, brat, siostra, mama i tata mamy razem 100 lat? To przecież cały wiek. Moja mama jest o rok młodsza od taty. A u Ciebie? Kto pierwszy się urodził-mama, czy tata? Mój dziadek tak jak ja zbiera znaczki. Ma ich dużo więcej niż ja. Ostatnio zbieram też znaczki greckie. Mam ich już tyle, co znaczków polskich. Dziadek powiedział, że jeśli dam mu jeden znaczek grecki, to on mi da 15 znaczków polskich. Wtedy będę miał znaczków polskich dwa razy tyle co greckich. Po przyjęciu urodzinowym poszliśmy z dziadkiem na spacer. Opowiedział nam bardzo ciekawą historię. Napiszę Ci o tym w następnym liście.
Jeśli możesz, to odpisz szybko na mój list. Pozdrów swoich rodziców.
Twój kolega Jurek

• Omówienie wyników prac w grupach

3. Podsumowanie lekcji
• Rozdanie karteczek z nacobezu do sprawdzianu – Załącznik nr 2
• Omówienie zadania domowego- Załącznik nr 3
• Samoocena

ZAŁĄCZNIK NR 1
Cele sformułowane w języku ucznia:
- Będziesz wiedział, gdzie w życiu codziennym spotykamy się z równaniami
- Będziesz umiał opisać daną sytuację matematycznie ( za pomocą np. równania)
- Będziesz wiedział, co to równanie sprzeczne i tożsamościowe
- Będziesz umiał sprawdzić, czy podana liczba spełnia równanie
- Będziesz umiał rozwiązać równanie i sprawdzić poprawność wyniku
- Będziesz umiał rozwiązać zadanie tekstowe


ZAŁĄCZNIK NR 2
NACOBEZU do sprawdzianu :
1. Czy potrafisz podać trzy przykłady zastosowania równań w życiu codziennym?
2. Czy potrafisz powiedzieć, co to jest równanie sprzeczne, tożsamościowe i równania równoważne ( czy potrafisz je rozpoznać)?
3. Czy potrafisz sprawdzić, czy dana liczba spełnia równanie:
• Czy prawidłowo podstawiasz liczbę w miejsce niewiadomej do lewej i prawej strony równania?
• Czy prawidłowo i według kolejności działań wykonujesz odpowiednie obliczenia?
• Czy prawidłowo interpretujesz otrzymany wynik ( L= P liczba spełnia równanie,
L ≠ P liczba nie spełnia równania )?
4. Czy potrafisz poprawnie rozwiązać równanie?
a. Czy prawidłowo wykonujesz działania?
• Czy pozbywasz się ułamków mnożąc przez wspólny mianownik?
• Czy potrafisz prawidłowo pomnożyć jednomian przez sumę algebraiczną?
• Czy pamiętasz, aby każdy wyraz sumy pomnożyć przez jednomian stojący przed nawiasem?
• Czy prawidłowo opuszczasz nawiasy?
• Czy pamiętasz, aby zmienić znak każdego wyrazu w nawiasie na przeciwny, jeśli opuszczasz nawias przed którym stoi znak „-„?
b. Czy niewiadome przenosisz na jedną stronę równania, a wiadome na drugą, z uwzględnieniem zmiany znaku na przeciwny?
c. Czy prawidłowo wykonujesz redukcję wyrazów podobnych ( równanie zapisujesz w najprostszej formie)?
d. Czy prawidłowo wykonujesz dzielenie obu stron równania przez liczbę znajdującą się przy niewiadomej.
e. Czy potrafisz sprawdzić poprawność rozwiązania ( patrz punkt 3)
5. Czy potrafisz poprawnie rozwiązać zadanie tekstowe?
• Czy poprawnie oznaczasz niewiadomą?
• Czy prawidłowo zapisujesz zależności między niewiadomą i innymi danymi?
• Czy prawidłowo zapisujesz równanie?
• Czy poprawnie rozwiązujesz równanie? ( patrz punkt4 )
• Czy potrafisz sprawdzić otrzymany wynik z warunkami zadania?
• Czy udzielasz właściwej odpowiedzi na pytanie?

ZAŁĄCZNIK NR 3
ZADANIE DOMOWE:
Napisz na kartce list zawierający co najmniej jedno zadanie. Kopertę z listem ( bądź sam list ) wklej do zeszytu. Do listu dołącz rozwiązanie zadania. Umieść je w zeszycie, pod listem.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.