X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 10791
Przesłano:
Dział: Gimnazjum

Uzasadnienie oceny niedostatecznej

UZASADNIENIA OCEN NIEDOSTATECZNYCH

Imię i nazwisko
Klasa I „b” gimnazjum
Przedmiot MATEMATYKA
Rok Szkolny

Uzasadnienie:

Uczeń nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności przewidzianych w podstawie programowej z matematyki w klasie pierwszej gimnazjum.
Na lekcję przychodził nie przygotowany, zeszyt posiadał lecz w zeszycie brak było odrabianych przez ucznia prac domowych. Nie posiadał przyborów kreślarskich (linijka, ołówek, cyrkiel, ekierka) na lekcjach na których były potrzebne.
Prace klasowe, które poprzedzone były powtórzeniem i utrwaleniem wiadomości, podaniem szczegółowych zagadnień oraz przykładowych zadań były przez ucznia pisane na ocenę niedostateczną, w trakcie trwania semestru nie podejmował pisania poprawy prac klasowych i kartkówek. Uczeń dostawał bardzo często możliwość poprawy, ale zaczął korzystać z możliwości poprawy ocen dopiero dwa tygodnie przed radą, chciał pisać wszystko.
Uczeń był informowany o swoich ocenach cząstkowych na bieżąco, oraz został poinformowany o proponowanej ocenie niedostatecznej na koniec roku szkolnego. Lecz pomimo poinformowania ucznia o jego sytuacji z matematyki uczeń nadal dostawał kolejne oceny niedostateczne z prac domowych, kartkówek i pracy klasowej i odpowiedzi ustnych.
Dla klasy I „b” do której uczęszczał uczeń prowadziłam w semestrze II zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z matematyki w środy w godzinach 13:30 – 14:24. Łukasz w tych zajęciach nie uczestniczył ani razu, pomimo, że tłumaczyłam na lekcji uczniom, że są to zajęcia dla osób mających problemy ze zrozumieniem materiału z matematyki i chcących utrwalić wiadomości.
Dnia 17 czerwca 2010 uczeń pisał sprawdzian z całego II semestru niestety otrzymał 0 pkt na 27 możliwych.
Rodzice zostali pisemnie powiadomieni z miesięcznym wyprzedzeniem o przewidywanej ocenie niedostatecznej na koniec roku szkolnego 2009/2010.


..............................
(podpis nauczyciela uczącego)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.