X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 9973
Przesłano:

Arabowie i islam - konspekt lekcji historii dla kl. VI

Temat: Arabowie i islam

Cele lekcji:

Uczeń:
- wie, w jakich okolicznościach i kiedy powstał islam, ocenia rolę Mahometa w tworzeniu religii,
- zna główne zasady tej wiary, ocenia postępowanie Arabów wobec ludności terytoriów podbitych oraz postępowanie fundamentalistów muzułmańskich,
- na podstawie mapy opisuje rozwój islamu, wymienia obszary, gdzie współcześnie zamieszkują muzułmanie,
- wie, jakie znaczenie dla muzułmanów ma Mekka i rok 622 n.e.,
- zna symbole religii muzułmańskiej,
- zna i stosuje pojęcia i terminy: islam (mahometanizm), Allah, Koran, meczet, kalif, imam, muezin, Kaaba.

Metody:
Praca pod kierunkiem (z tekstem, mapą, osią czasu, ilustracjami, opowiadanie)

Formy pracy:
Indywidualna i zbiorowa

Środki dydaktyczne:
Podręcznik cz.I, mapa „Podboje Arabów”, mapa świata, tekst źródłowy, krzyżówka, chusty, powitanie arabskie, tekst – luk, zasady wiary na 6 kartkach.

Przebieg lekcji:

A). Część wstępna
- powitanie uczniów
- sprawdzenie obecności
- powtórzenie wiadomości z 2 ostatnich lekcji ( krzyżówka)
- rozwiązanie krzyżówki stanowi temat lekcji – zapis na tablicy: Temat: Arabowie i islam

B). Część zasadnicza
- Prośba nauczycielki o założenie przez dziewczynki chust na głowę, powitanie arabskie:
Salam’alajkum – alejkum salam ( Pokój z wami)
As - salam’alajkum wa rahmatu’ l-ah (2x) ( Pokój i miłosierdzie Boga z wami)
- Opowieść nauczycielki o warunkach życia na Półwyspie Arabskim i o początkach islamu
- Odszukanie w podręczniku i odczytanie przez uczniów zasad wiary (nauczycielka zamieszcza je na tablicy )
- wyjaśnienie pojęcia KORAN
- ROZWÓJ ISLAMU
- zaznaczenie na osi czasu daty 622r. n.e. – znaczenie
- obliczenie przez uczniów roku wg kalendarza muzułmańskiego (1385r.)
- podboje Kalifów: Palestyna, Syria, Egipt, półn. Afryka, Hiszpania, cz. Azji, Indii, Turcji
- IX – X w. – podział państwa na 3 kalifaty ( Bagdad, Kair, Kordoba – powstanie kilku państw muzułmańskich )
- walki z Mongołami i Turkami ( zwycięstwo Turków )
- w XV w. Arabowie wyparci z zachodniej Europy przez chrześcijańskich Hiszpanów
- rozłam ideowy wśród wyznawców Mahometa z przyczyn religijno – politycznych
- większość to sunnici
- mniejszość ( Iran ) – to szyici
- Zatargi między Arabami a Żydami o Palestynę, w której od VII w. zadomowili się Arabowie
- w 1947r. podział Palestyny przez ONZ na 2 państwa: izraelskie i palestyńskie – przyczyna ciągłych walk na Bliskim Wschodzie
- odczytanie fragmentu tekstu źródłowego – ocena przez uczniów postępowania Arabów

C). Zakończenie
- tekst – luk (utrwalenie wiadomości z lekcji)
- ocena aktywności uczniów

D). Ankieta ewaluacyjna dla uczniów


Nauczyciel prowadzący:
Wioletta Kocik

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.